ტეგების არქივი: ლელა რეხვიაშვილი

Lela Rekhviashvili – Development and the role of the state; Visions of post-revolutionary Georgian government

მოცემული კვლევა კითხულობს რა იყო  2003 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი განვითარების მიმართულება საშინაო და საერთაშორისო პუბლიკისთვის 다운로드? რა როლს წარადგენდა საქართველოს მთავრობა სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში 서든 어택 월핵 다운로드? კვლევა აღწერს 2004-2012 წლებს შორის საქართველოში პოლიტიკური ნარატივის განვითარების ევოლუციას Fotonica download.

Rekhviashvili, L. (2013). Development and the role of the state; Visions of post-revolutionary Georgian government. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა