ტეგების არქივი: სამართალი

Marina Muskhelishvili – Constitutional Changes in Georgia

Muskhelishvili, M. (2005). Constitutional changes in Georgia. Centre for Social Studies.

რა არის ის კრიტერიუმები, რაც ლეგიტიმაციას აძლევს სახელმწიფოს, სამართალსა და ხელისუფლებას 2000-იანების საქართველოში 다운로드? რა სახის პოლიტიკური დისკურსი ახასიათებს რეჟიმს, რომელიც შეფასებულია, როგორც “არალიბერალური დემოკრატია” 교통안전표지판? აქვს თუ არა კონსტიტუციურ ლიბერალიზმს რამე პერსპექტივა საქართველოში? ეს საკითხები იქნება განხილული  საქართველოშ მომხდარი კონსტიტუციური ცვლილებების ჭრილში vst plugin download.

ჩამოტვირთვა