ტეგების არქივი: კევინ ტუიტი

Kevin Tuite – The Banner of Xaxmat’is-Jvari: Vazha-Pshavela’s Xevsureti

ავტორი განიხილავს ვაჟა-ფშაველას მიერ ხევსურეთის და ხევსურთა როგორც მხატვრულ-ლიტერატურულ, ასევე ბელეტრისტულ აღწერას 다운로드. იგი ცდილობს, უკეთ გაიგოს, რას წარმოადგენდნენ ხევსურები ავტორისთვის, რომელმაც იგი ქართველ მკითხველს გააცნო 다운로드. თუითი ამტკიცებს, რომ ხევსურების, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა შორის ყველაზე პერიფერიული და “პრიმიტიული” ტომის აღწერით ვაჟა-ფშაველა ორ მიზანს აღწევს – თავის ბელეტრისტიკაში იგი ცდილობს, ქართველი მთიელების განვითარების პრაქტიკული გეგმის შემუშავებას, ხოლო თავის მთავარ პოეტურ ნამუშევრებში კი აღწერს გმირი ინდივიდის და საზოგადოების ურთიერთობას მითოსური და ესთეტიური კუთხით, რომელიც კულმინაციას “გველისმჭამელში” აღწერილ კონფლიქტში პირადი ქცევის კოდექსსა და სოციალურ მოვალეობებს შორის აღწევს 아이폰 유튜브 mp3 다운로드.

Tuite, K. The banner of Xaxmat’is-Jvari: Vazha-Pshavela’s Xevsureti. In: Gamqreliże, E. (Ed.). (2008). Der Dichter Vaza-Psavela: fünf Essays (Vol. 4). Königshausen & Neumann.

ჩამოტვირთვა

Kevin Tuite – The Autocrat of the Banquet Table: the political and social significance of the Georgian supra

ამ სტატიაში ავტორი სვამს მნიშვნელოვან კითხვებს სუფრის კულტურული, სოციალური და პოლიტიკური მნიშვნელობის შესახებ 다운로드. ქართული სუფრა პოლიტიკური შინაარსით მეტად დატვირთულია მიუხედავად იმისა, საუბრობენ თუ არა მაგიდასთან პოლიტიკაზე 네이버 동영상 편집기. რახან სუფრა სოციალური ცხოვრების გამორჩეული სახეა და ქართული ან კავკასიური იდენტობის აღმნიშვნელია, ავტორები, რომლებიც მის შესახებ წერენ, აუცილებლად ეხებიან „ქართველობის“ ცნებას და ნებსით თუ უნებლიედ პოზიციას იჭერენ პოლიტიკურად დატვირთული თმების შესახებ, როგორებიცაა გენდერი, სამუშაო და მოხმარება 다운로드.

Tuite, K. (2005). The Autocrat of the Banquet Table: the political and social significance of the Georgian supra 다운로드. Language, history and cultural identities in the Caucasus, 9.

ჩამოტვირთვა