ტეგების არქივი: იდენტობა

Florian Mühlfried – Celebrating Identities in Post-Soviet Georgia

შემდეგ გვერდებში, ავტორი აპირებს უფრო ღრმად გამოიძიოს ქართულ კულტურასა და პოლიტიკაში “სუფრის მობრუნების” მიზეზები და შედეგები 다운로드. შესაბამისად, გარკვეული კონტექსტუალური ცოდნა იქნება დამუშავებული 날씨 배경 화면. ავტორი დაიწყებს სუფრის განსაზღვრით და ახნს მის როლს წინა ასი წლის მანძილზე ქართული ეროვნული იდენტობის შედგენაში 다운로드.

Mühlfried, F. (2007). “Celebrating Identities in Post-Soviet Georgia”. In Representations on the Margins of Europe. Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian States, ed. by Tsypylma Darieva and Wolfgang Katshuba. Frankfurt am Main, New York, 282-300.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Kristof Van Assche, Joseph Salukvadze and Nick Shavishvili (eds.) – City Culture and City Planning in Tbilisi: Where Europe and Asia Meet

ეს ესეების კოლექცია ფარავს მრავალ დისციპლინას, მათ შორის ქალაქგეგმარებას, არქიტექტურასა და ისტორიას 다운로드. ნაშრომი ფოკუსირდება თანამედროვე საქართველოში ქალაქის კულტურისა და ქალაქგეგმარების ურთიერთდაკავშირებულ ტრანზიციებზე 다운로드. ის შესანიშნავი მოცულობითა და სიღრმით ადგენს ქალაქის კულტურასა და დაგეგმარებას შორის არსებულ კავშირებს 그린파워. ქართველი და საერთაშორისო მეცნიერების ეს გაერთიანება ურთიერთობათა მრავალფეროვნების ღრმა ანალიზის საშუალებას იძლევა 다운로드. ამგვარი ანალიზი ახლებურად აშუქებს ქალაქგეგმარებას, ცოდნის, ნდობის, ქსელებისა და მემკვიდრეობის როლს და ნათელყოფს “ტრანზიციის” ცნებების ნაკლულოვანებებს 최신 ccm 다운로드. იდენტობის ცნებები კვლავ და კვლავ მეორდება ესეებში, ხოლო ქალაქის სივრცე იდენტობის პოლიტიკისთვის არენად ჩნდება. ეს წიგნი დროულია კავკასიის კონფლიქტების მცირე ხნის წინ განახლებული ისტორიის გათვალისწინებით. მას წვლილი შეაქვს ამ სფეროს მეცნიერებაში ქალაქისა და საზოგადოების გარდაქმნის სირთულეების აღწერით, როდესაც საფრთხეები მოახლოებულია, რესურსები იშვიათი და დემოკრატიული ინსტიტუტები სუსტი.

Van Assche, K., Salukvadze, J., & Shavishvili, N. (Eds.). (2009). City Culture and City Planning in Tbilisi: Where Europe and Asia Meet. Edwin Mellen Press.

Chapter by Paul Manning (ნახეთ dangerserviceagency.org-ზე); Paul Manning (ნახეთ dangerserviceagency.org-ზე); Nino Tsitsishvili (ნახეთ muzicrimes.com-ზე)

Paul Manning – Strangers in a Strange Land: Occidentalist Publics and Orientalist Geographies in Nineteenth-Century Georgian Imaginaries

მანინგი ანთროპოლგიურად და ისტორიულად განიხილავს საქართველოს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში მეცხრამეტე საუკუნის ინტელიგენციის ბეჭდვითი პუბლიკის ჩამოყალიბებას 다운로드. სხვების მიერ იშვიათად აღიარებული, მაგრამ მისწრაფებებით მაინც “ევროპის” ნაწილი, ევროპულ იდენტობაზე პრეტენზიის გასაცხადებლად საქართველო შეეცადა ევროპული სტილის პუბლიკის შექმნას 다운로드. ამ მცდელობებმა აგრეთვე წარმოშვა თვით-განსაზღვრის კრიზისი 크리스탈 디스크 다운로드. ევროპულმა საქართველომ ახლად დაპყრობილ ორიენტალურ საქართველოში გაზეთის კორესპონდენტების გაგზავნისას აღმოაჩინა ამ მიწაზე მცხოვრები ადამიანების უცნობობა 성난 변호사 다운로드. ამ შეხვედრისას, ევროპული საქართველოს პუბლიკის საზოგადოება უძლური აღმოჩნდა შეეთვისებინა ორიენტალური საქართველოს “უცნობი მიწის” ხალხი 다운로드. ამ კრიზისმა წარმოშვა საქართველოს საზოგადოებრივი ცხოვრების და ევროპული იდენტობის  ცნებები, რომელსაც ეს წიგნი იკვლევს 사기열전 다운로드.

Manning, P. (2012). Strangers in a Strange Land: Occidentalist Publics and Orientalist Geographies in Nineteenth-Century Georgian Imaginaries. Academic Studies Press.

ნახეთ Academia.edu-ზე; რეცენზია (Rebecca Gould, Ab Imperio)

 

Georgi M. Derluguian – Bourdieu’s Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography

ბურდიეს ფარული თაყვანისმცემელი კავკასიაში არის საბჭოთა სოციალიზმის მარცხისას მოქმედი დინამიკის საინტერესო აღწერა 다운로드. სტრუქტურული ძალების კრიტიკულ განხილვაში ადამიანური წარმომადგენლობის ნარატივის შეზავებით, დერლუგიანი აღადგენს კავკასიის პატარა ქალაქიდან მყოფი, შემდგომში ჩეჩნური რევოლუციის ერთ-ერთი ლიდერის, მუსა შანიბის პირველადი ნაამბობიდან მის ცხოვრების ისტორიას 다운로드. მის მიერ შანიბისა და პიერ ბურდიეს სოციოლოგიაში ძლიერი ინტერესის განხილვისას, დერლუგიანი არჩევს თუ როგორ და რატომ გახდა ნაციონალისტი ლიდერი ეს დისიდენტი ინტელექტუალი 경희대.

გლობალიზაციის, დემოკრატიზაციის, ეთნიკური იდენტობისა და საერთაშორისო ტერორიზმის შესწავლისას, დერლუგიანი კონტექსტუალიზებას უკეთებს შანიბის პირად ტრაექტორიას დესტალინიზაციიდან 1990-იანი წლების ნაციონალისტური ამბოხებების გავლით, ისლამური ომიანობის თანამედროვე აღმასვლაში 다운로드. ის ჩინებულად ადგენს თუ როგორ მოქმედებენ გარეგანი ეკონომიკური და პოლიტიკური ძალები ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე 다운로드. ამას გარდა, თუ როგორ არიან ეს ძალები თავის მხრივ განპირობებული ამ საზოგადოების წარმომშობი ინდივიდუალებით, ინსტიტუტებით, ეროვნებებითა და სოციალური ქსელებით 함부로 애틋하게 5회 다운로드. ჩარლზ ტილის, იმანუელ ვალერსტაინისა და ცხადია, ბურდიეს ნაშრომებზე დაყრდნობით, დერლუგიანის მიერ რუსეთის ეთნიკური ომებისა და ტერორისტული აქტების ახსნა წარმატებით ახერხებს ისტორიის განსაზღვრაში ადამიანური წარმომადგენლობის როლის წარმოჩენას 다운로드.

Derluguian, G. M. (2005). Bourdieu’s Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography. University of Chicago Press.

ჩამოტვირთვა

Ronald Grigor Suny – Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia

ეს სტატია ეხება ევრაზიაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად გამოწვეული ეთნიკური იდენტობის გავლენას და თხუთმეტი ერი-სახელმწიფოს გამოჩენას, რომლებიც მოიცავენ უამრავ განსხვავებულ ეთნიკურ თემს 다운로드. ეთნიკური და ნაციონალური კონფლიქტების შესასწავლად კონსტრუქტივისტური მიდგომის გამოყენებით, ავტორი მიიჩნევს, რომ არასწორია დავასკვნათ, ერებისა და სახელმწიფოების მიერ ერთი იდენტობის ფლობის შესახებ, რომელიც მათ საშინაო და საგარეო პოლიტიკას წარმართავს 신규 노제휴 다운로드.

Suny, R. (1999/2000). Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia. International Security 24 (3), 139-78 다운로드.

ჩამოტვირთვა