ტეგების არქივი: ისტორიოგრაფია

Stephen Rapp – The Sasanian World Through Georgian Eyes: Caucasia and the Iranian Commonwealth in Late Antique Georgian Literature

გვიანი ანტიკურობის ქართული წერილობითი წყაროები ჩვეულებრივ მიიჩნევა ისტორიული ფასეულობის არმქონე გვიანდელ ნაწარმოებებად 다운로드. ამის შედეგად, საქართველოს რესპუბლიკის გარეთ არსებული მეცნიერება უპირატესობას ანიჭებდა ბერძნულ-რომაულ და თვით სომხურ ნარატივებსაც 브이앱 채널플러스. სინამდვილეში, რეგიონული წერილობითი კორპუსის და ირანულ სამყაროში კავკასიის სხვადასხვა ხალხის აქტიური მონაწილეობის ორმხრივი კონტექსტების კვლევისას, ადრეული ქართული ტექსტეტი გვევლინება გვიანდელი ანტიკური ჩვეულებებისა და შეხედულებების მდიდარ საცავად 피카사 웹앨범 다운로드. ქართული ჰაგიოგრაფიული და ისტორიოგრაფიული ნაწარმოებები ხსნის უნიკალურ ფანჯარას სასანიდური სამყაროს ჩრდილოეთ ნაწილში 모바일 osu. ეს ნაწილი, ირანულ ჰართლანდთან საოცარი მსგავსებების გაზიარების გარდა, იყო საკუთარი ტრაექტორიებით განვითარებული ძლიერი, კოსმოპოლიტური კულტურების კერა 웹 하드 일괄 다운로드.

ამ წყაროებში, მწირადაა ზუსტი და სწორი ინფორმაცია სასანიდურ იმპერიასა და მანამდე არსებულ პართიასა და აქემენიდურ სპარსეთზე 다운로드. თუმცა ნათლადაა წარმოდგენილი ირანულის და განსაკუთრებით ჰიბრიდული ირანულის გავლენით არსებული ფართო კავკასიური საზოგადოების სრული სტრუქტურა 다운로드. ამასთან ერთად, ამ ტექსტების კრიტიკულად შესწავლა ავლენს, რომ ძველ ქართულ ენაში, ისევე როგორც კლასიკურ სომხურში, უხვად იყო პართიულიდან და საშუალო სპარსულიდან ნასესხები სიტყვები 영화 창궐 다운로드. კავკასიურ საზოგადოებაზე, ირანულის მსგავსად, დომინირებდა უმეტესად ირანული წარმოშობის გავლენიანი არისტოკრატიული დინასტიები 배드맘스. აგრეთვე ქართლის (იბერია) აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფოში სამეფოს ცნება, 320-330-იან წლებში სამეფო ოჯახის გაქრისტიანებამდე დიდი ხნის ადრეც, მჭიდროდ იყო დაკავშირებული არშაკიდულ და განსაკუთრებით სასანიდურ მოდელებზე Mozilla firefox download.

ირანულ-კავკასიურ კავშირში ასევე არსებობს წერილობით მხარე, რომლის ასპექტებს პირველად ეს ნაშრომი აჩვენებს. ქართული ისტორიოგრაფიის უძველესი შემორჩენილი ნიმუშები საოცარ პარალელებს ავლენს დაკარგულ სასანიდურ “მეფეთა წიგნთან” (Xwaday-namag), ფირდოუსის შაჰნამეს ერთ-ერთ წინამორბედთან. როგორც რეგიონის დამაახლოებელი ხშირი კულტურათაშორისი ქსელის არსებული პროდუქტები, ადრეული ქართული ნარატივები აძლიერებს ჩვენს წარმოდგენას ირანული სამყაროს მრავალფეროვნებაზე და ანახებს ირანული და ირანიკული მოდელების გამძლეობას შუა საუკუნეების ეპოქამდე.

Rapp Jr, S. H. (2014). The Sasanian World Through Georgian Eyes: Caucasia and the Iranian Commonwealth in Late Antique Georgian Literature. Ashgate Publishing, Ltd.

See on books.google.com; Stephen H. Rapp Jr., e-Sasanika; Review (Adam McCollum, sehepunkte)

Stephen Rapp – Studies in Medieval Georgian Historiography: Early Texts and Eurasian Contexts

კავკასიის ადგილობრივ მოსახლეობაში ორიგინალური ლიტერატურა გაქრისტიანების შედეგად პირველად ჩვ 다운로드. წ. მეხუთე საუკუნეში გაჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს რამდენიმე სომხური ისტორია დაიწერა, რამდენიმე საუკუნემ გაიარა, სანამ ქართველები საკუთარს შექმნიდნენ 파워포인트 2010 다운로드. თუმცა რამდენი საუკუნე? შიდა ტექსტუალური კრიტერიუმების დაწვრილებითი შესწავლით, კვლევები შუა საუკუნეების ქართულ ისტორიოგრაფიაში საეჭვოს ხდის უძველესი ქართული ნარატიული ისტორიების მეთერთმეტე საუკუნით ტრადიციულ დათარიღებას და იკვლევს მათ ურთიერთკავშირებს 첨부파일 한번에 다운로드. კავკასიის, როგორც კულტურული გზაჯვარედინის სტატუსის დადასტურებით, ის ავლენს მეშვიდე და მეცხრე საუკუნეებს შორის შექმნილ “ბაგრატიდულ” ისტორიებზე  უამრავ ევრაზიულ გავლენას – დაწერილს და ზეპირს, ქრისტიანულსა და არა-ქრისტიანულს 콩순이 다운로드. წიგნში განსაკუთრებით გამოყოფილია ევრაზიულ მსოფლიოში აღმოსავლეთ საქართველოს ადგილი და მისი დიდი ხნის კავშირი ირანულ სამყაროსთან 구글 프레임. ეს კრებული აგრეთვე იკვლევს ადრეული ბაგრატიული პერიოდის რამდენიმე დაკავშირებულ ისტორიულ და ისტორიოგრაფიულ პრობლემას, და იძლევა ინგლისურად აქამდე ხელმიუწვდომელი ექვსი ადრეული ქართული ისტორიის მნიშვნელოვან თარგმანებს 다운로드.

Rapp, S.H. 2003. Studies In Medieval Georgian Historiography: Early Texts And Eurasian Contexts. Peeters Publishers.

Available at Amazon.com

 

Oliver Reisner – What Can and Should We Learn from Georgian History? Observations of Someone Who Was Trained in the Western Tradition of Science

세인츠 로우 3 캐릭터 다운로드

ოლივერ რაისნერი ამტკიცებს, რომ ქართული სახელმწიფოს ნაციონალური კონსესუსისა და ლეგიტიმიზაციის პოტენციური საფუძვლები ხდება საშინაო პოლიტიკური დისპუტის საგანი, რომელიც საკლასო ოთახებშიც კი აღწევს 트와일라잇 1 다운로드.

Reisner, O. (1998). What can and should we learn from Georgian history? Observations of someone who was trained in the Western tradition of science. Internationale Schulbuchforschung, 409-424 다운로드.

ნახეთ Academia.edu-ზე

David Marshall Lang – Lives and Legends of the Georgian Saints

nodejs 이미지

დევიდ მარშალ ლენგის მიხედვით, ამ წიგნის მიზანია დასავლეთში მკითხველებისთვის ქართული ეკლესიის ისტორიასა და იდეალებზე შთაბეჭდილების მიცემა, ისე როგორც ჩანს ეს წმინდანთა ცხოვრებაში 어메이징 스파이더맨 2 영화 다운로드.

Lang, D. M. (1976). Lives and Legends of the Georgian Saints. New York: Crestwood.

ჩამოტვირთვა

다운로드

Kevin Tuite – The Rise and Fall and Revival of the Ibero-Caucasian Hypothesis

კავკასიური ენების შემსწავლელ თანამედროვე ლინგვისტებს შორის მცირე მხარდაჭერა აქვს ჰიპოთეზას, რომ სამი ადგილობრივი ენობრივი ჯგუფი (აფხაზ-ადიღეური, ნახ-დაღესტნური და ქართველური) გენეტიკურადაა დაკავშირებული 한글 파일 다운로드. ამის მიუხედავად, ე. წ. “იბერო-კავკასიურ” ჰიპოთეზას ძლიერი ინსტიტუციური მხარდაჭერა ჰქონდა საბჭოთა კავკასიოლოგიაში, განსაკუთრებით საქართველოში და ახლაც აგრძელებს კვლავ მოხმობას პოლიტიკურ და იდენტობებზე არსებულ თანამედროვე გარკვეულ დისკუსიებში 악인 전 다운로드. ამ ნაშრომში იბერო-კავკასიური ჰიპოთეზის ისტორია წარმოდგებილ იქნება ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიის ავტოქტონური ენების კვლევების ფონის საპირისპიროდ და აგრეთვე დაუკავშირდება აფხაზეთისა და საქართველოს ურთიერთობებზე არსებულ ისტორიოგრაფიულ დებატებს 오피스 365 proplus 다운로드.

Tuite, K. (2008). The rise and fall and revival of the Ibero-Caucasian hypothesis. Historiographia Linguistica, 35(1-2), 23-82.

ჩამოტვირთვა