ტეგების არქივი: ჯანდაცვა

Tata Chanturidze, Tako Ugulava, Antonio Durán, Tim Ensor and Erica Richardson – Georgia: Health System Review

ეს მოხსენება უმთავრესად ფოკუსირდება 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ მომხდარ განვითარებებზე, რომლებმაც მოიტანა ფუნდამენტრი ცვლილება სახელმწიფოს როლში საჯარო მომსახურებების, მათ შორის ჯანდაცვის, უზრუნველყოფაში, დაფინანსებასა და მმართვაში 보건증 양식. თითქმის ყველა ჯანდაცვის მიმწოდებელი სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი კერძო აქტორია 다운로드.

Chanturidze, T., Ugulava, T., Durán, A., Ensor, T., & Richardson, E. (2009). Georgia health system review. Health Systems in Transition, 11(8) 다운로드.

ჩამოტვირთვა

დავით გზირიშვილი – დამოუკიდებელი საქართველო – სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები

유튜브 직캠 다운로드

საქართველომ დამოუკიდებლობის 20 წლის მანძილზე სცადა საბჭოთა მემკვიდრეობით მიღებულ ნანგრევებზე სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის ორი დიამეტრალურად განსხვავებული სისტემის შექმნა (რაც თანხვედრაში იყო სახელმწიფო აღმშენებლობის ზოგად მიმართულებასთან). არცერთი სისტემა არსით არ იყო ბუნებრივად შერწყმული სახელმწიფო, საბაზრო თუ საზოგადო-
ებრივ ინსტიტუტებთან 내 트위터 데이터.

გზირიშვილი, დ. (2012). დამოუკიდებელი საქართველო – სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები 체인지가이 다운로드. თბილისი, ღია საზოგადოება-საქართველო.

ჩამოტვირთვა

 

Kate Schecter – The Privatization of the Georgian Healthcare System

자바7 32비트

ეს სტატია ამოწმებს დრამატულ ცვლილებებს, რომელიც მოხდა ქართულ ჯანდაცვის სისტემაში 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ 다운로드? რა იყო მოტივაცია ქართული ეკონომიკის, მათ შორის ჯანდაცვის სექტორის, სწრაფი პრივატიზაციის მიზეზი 다운로드?

Schecter, K. (2011). The privatization of the Georgian healthcare system. Anthropology of East Europe Review, 29(1), 16-22.

ჩამოტვირთვა