ტეგების არქივი: ოჯახური ცხოვრება

Tamara Dragadze – Rural Families in Soviet Georgia: A Case Study in Ratcha Province

თამარა დრაგაძე ერთადერთი დასავლურად ნასწავლი ანთროპოლოგია, რომელმაც საბჭოთა კავშირის რომელიმე სასოფლო არეალში სამი წლის საველე სამუშაო ჩაატარა 백세인생 노래. დიდი კავკასიონის მთისწინეთში მდებარე რაჭის მხარის სოფლის ეთნოგრაფიული კვლევის შედეგი სასოფლო საბჭოთა საქართველოს ოჯახური ცხოვრების უნიკალური აღწერაა 12인의 성난 사람들 다운로드. დრაგაძე გვაწვდის საშინაო ცხოვრების დაწვრილებით ეთნოგრაფიას, აჩვენებს, თუ როგორ იცვლებოდა სასოფლო ოჯახების ტრადიციული ჩვეულებები საბჭოთა პოლიტიკის საპასუხოდ Studio one download. წიგნი აგრეთვე შეიცავს ქალთა როლებისა და სოციალიზაციის აღწერას 다운로드. წიგნი მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა სახელმწიფოსა და სოციალური ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობის შესწავლაში. ის აჩვენებს სოციალური ანთროპოლოგიისა და დაწვრილებით ეთნოგრაფიული კვლევითი მაგალითების რელევანტურობას პოლიტიკური მეცნიერებისა და განსაკუთრებით საბჭოთა კვლევებისადმი.

Dragadze, T. (2003). Rural Families in Soviet Georgia: A Case Study in Ratcha Province. Routledge.

ჩამოტვირთვა