ტეგების არქივი: ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა

Nicu Popescu – Europe’s Unrecognised Neighbours: The EU in Abkhazia and South Ossetia

ევროკავშირს საკუთარი მიზნების მისაღწევად თავის აღმოსავლეთ სამეზობლოში ხშირად უწევს სეპარატისტული კონფლიქტების პრობლემასთან გამკლავება 다운로드. ეს ნაშრომი ეხება ევროკავშირის ურთიერთობას საქართველოსთან და მის სეპარატისტულ რეგიონებთან – აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან 다운로드. ნაშრომში განხილულია ევროკავშირის პოლიტიკის თანმხლები დაბრკოლებები, შედეგები და მის მიმართ დამოკიდებულებები ამ სეპარატისტულ ერთეულებში 다운로드. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილია რეკომენდაცია, რომლის მიხედვით ევროკავშირს ამ რეგიონების ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში უფრო ღრმად ჩართვით კონფლიქტის მოგვარების ხელშეწყობა შეუძლია.

Popescu, N. (2007). Europe’s Unrecognised Neighbours: The EU in Abkhazia and South Ossetia (No. 260). CEPS.

ჩამოტვირთვა

Hoe Yeong Loke – Of Neighbours, Partners and EU Aspirants: the Case of EU-Georgia Relations since the 2003 Rose Revolution

ეს ნაშრომი საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებს იკვლევს 다운로드. ამ ურთიერთობებს ახასიათებს ასიმეტრიული მოლოდინები: საქართველომ შეძლო “ევროკავშირის მეგობრების” წრეში გაწევრიანება, რაც გამოიხატება მისი ლიდერებისა და ხალხის გაცხადებულ სურვილში გახდეს ევროკავშირის წევრი 다운로드. ამის მიუხედავად, ევროკავშირს შესაბამისი საპასუხო სურვილი არ გააჩნია, რაც ბუნებრივია, თუ საქართველოს ტერიტორიულ კონფლიქტებს მივიღებთ მხედველობაში 다운로드.

Loke, H. Y. (2011). Of neighbours, partners and EU aspirants: the case of EU-Georgia relations since the 2003 Rose Revolution. EU Centre Background Brief No. 5, September 2011.

ჩამოტვირთვა