ტეგების არქივი: ენერგოუსაფრთხოება

Robert Larsson – Georgia’s Search for Security

საქართველოსა და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემების განხილვა ყველაზე ხშირად კონფლიქტების, გეოპოლიტიკისა და მილსადენების ჭრილში ხდება 윈도우 10 msdn 다운로드. ამისგან განსხვავებით, წინამდებარე ნაშრომი ამ თემებს მხოლოდ ქვემდებარე როლს ანიჭებს და ფოკუსს ეროვნული უსაფრთხოების აქტორებზე, საერთაშორისო სტრუქტურებსა და უსაფრთხოების დარგში საერთაშორისო თანამშრომლობაზე აკეთებს 일본 카카오톡 다운로드. ამ ნაშრომის მიზანია საქართველოში უსაფრთხოების კრიტიკული შეფასება 2003 წლის მდგომარეობით 낚시신공. ამ მიზნით, ნაშრომი მოცემულ სამ კითხვას სცემს პასუხს: 1. რა მდგომარეობაში არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სტრუქტურები 다운로드? 2. რა პერსპექტივები გააჩნია საქართველოს საერთაშორისო თანამშრომლობას უსაფრთხოების სფეროში? 3. რა გრძელვადიან საკითხებსა და რისკებს შეიცავს საქართველოსა და აშშ-ის თანამშრომლობა უსაფრთხოების დარგში?

Larsson, R. (2003). Georgia’s Search for Security: An Analysis of Georgia’s National Security Structures and International Cooperation. Occasional Paper No.1, Georgian Foundation for Security and International Studies, Tbilisi.

ჩამოტვირთვა

Svante Cornell – Getting Georgia Right

rix고딕 m

ეს ნაშრომი აანალიზებს ვარდების რევოლუციის მიღწევებსა და შეცდომებს, და აგრეთვე საქართველოს სამომავლო პერსპექტივებს  “ქართული ოცნების” მმართველობის პირობებში 아이폰 텍스트 파일 다운로드. ამასთან, ნაშრომი განიხილავს რუსეთის გავლენას საქართველოს განვითარებაზე ევროინტეგრაციისა და დემოკრატიზაციის მიმართულებით 스윙브라우저 다운로드.

Cornell, S. (2013). Getting Georgia Right. Center for European Studies, Brussels

ჩამოტვირთვა

Tracey German – Corridor of Power: The Caucasus and Energy Security

ეს სტატია იკვლევს სამხრეთ კავკასიის მნიშვნელობას, როგორც ნავთობისა და გაზის წყარო და აგრეთვე ტრანსპორტირების დერეფანი 다운로드. ენერგოუსაფრთხოება ამ რეგიონის მიმართ ინტერესის ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორია 세상을 바꾼 변호인 다운로드. მიუხედავად იმისა, რომ მილსადენების ახალმა ინფრასტრუქტურამ რეგიონს მნიშნელოვანი სარგებელი მოუტანა, რეგიონში მოქმედი კონფლიქტები პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობასა და რეგიონულ თანამშრომლობას უქმნის საფრთხეს 다운로드.

German, T. C. (2008). Corridor of Power: The Caucasus and Energy Security. Caucasian Review of International Affairs, 2(2), 64-72

ჩამოტვირთვა