ტეგების არქივი: ედუარდ შევარდნაძე

Nina Dadalauri – Political Corruption in Georgia

ეს თავი მიმოიხილავს კორუფციას საქართველოში 다운로드. ქვეყანამ, რომელსაც ჰქონდა რევოლუცია ანტი-კორუფციის სახელით, შედეგად სწრაფად მიიღო ანტი-კორუფციული პოლიტიკისა და პრაქტიკის არქეტიპული პაკეტი, მაგრამ შესაძლოა კვლავ რჩება დარჩენილი პრივილეგიების არამიმზიდველ სტრუქტურებში, რომლებზეც დონორები ყოველთვის თვალს ხუჭავდნენ გეოპოლიტიკური ინტერესების გამო 다운로드.

Dadalauri, N. (2007). Political Corruption in Georgia. in: Bracking, S. (ed). (2007). Corruption and Development. NY: Palgrave Macmillan, 155-166 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Cory Welt – Regime Vulnerability and Popular Mobilization in Georgia’s Rose Revolution

ნაშრომი თავდაპირველად განიხილავს რეჟიმის მოწყვლადობის ხარისხის გამოაშკარავებას საარჩევნო პროცესის წინ და შემდგომ 나를잊지말아요. ავტორი შემდეგ ამოწმებს სახალხო მობილიზაციის გამომწვევ ფაქტორებს და შენიშნავს თუ რატომ იყო მობილიზაცია გასაკვირი ხელისუფლების მოწყვლადობის გათვალისწინებითაც 다운로드. მესამედ, ის აფასებს აშშ-ის ჩარევისა და სერბეთით-შთაგონებული არასამთავრობოების როლს და ადგენს საცდელ დასკვნებს მათ ეფექტზე 다운로드. დამატება ეხება საკითხს თუ რატომ არ მოხდა ალტერნატიული საარჩევნო გარღვევები 다운로드.

Welt, C. (2006). Regime vulnerability and popular mobilization in Georgia’s Rose Revolution. Center on Democracy, Development, and the Rule of Law Working Papers, (67) 첼로 연주곡 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Lucan Way – The Real Causes of the Color Revolutions

다운로드

სტივენ რ. ლევიცკისთან ერთად შექმნილი კონკურენტული ავტორიტარიზმის რეჟიმების კვლევაზე დაფუძნებით, ავტორი ასახელებს რამდენიმე გრძელვადიან ცვლადს, მათ შორის სახელმწიფოსა და პარტიის მოცულობას და კავშირების სიძლიერე-სისუსტეს დასავლეთთან, რომლებიც უფრო სრულად ხსნიან თუ რატომ შეძლეს მხოლოდ ზოგიერთმა პოსტ-კომუნისტურმა ლიდერმა ავტორიტარული მმართველობის გამაგრება 다운로드.

Way, L. (2008). The real causes of the color revolutions. Journal of Democracy,19(3), 55-69.

ჩამოტვირთვა

Centos gcc rpm download

Vicken Cheterian – Georgia’s Rose Revolution: Change or Repetition? Tension between State-Building and Modernization Projects

ეს ნაშრომი ავითარებს ქართული მდგომარეობის ანსაკუთრებულობას და ამტკიცებს, რომ რაც საქართველოში ხდება უფრო ახლოსაა რევოლუციების კლასიკურ შემთხვევებთან, ვიდრე სერბეთში, უკრაინასა და ყირგიზეთში არსებულ ჩიხთან 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ვარდების რევოლუცია სხვა ფერადი რევოლუციების მსგავსი იყო, მაგრამ ის გამოირჩეოდა არამხოლოდ ძველი რეჟიმის ჩამოგდებითა და სახელმწიფოს რეფორმირების პროექტით, არამედ ძალაუფლებაში მყოფი ელიტის ცვლილების გაგრძელებით რადიკალური სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმების გზით 컴퍼니오브히어로즈 다운로드.

Cheterian, V. (2008). Georgia’s Rose Revolution: Change or Repetition? Tension between State-Building and Modernization Projects. Nationalities papers, 36(4), 689-712 spoqa han sans.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Jaba Devdariani – Georgia: Rise and Fall of the Façade Democracy

ამ სტატიის მიზანია საქართველოს პარტიული განვითარების აღწერადა ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების კონტექსტში მოთავსება 다운로드. აკადემიურ ლიტერატურაში ამ საკითხების განხილვა მწირია, ამის გამო ეს ნაშრომი მეტწილად აღწერითია და არ ითვალისწინებს პარტიული განვითარების აღწერას პოლიტიკური თეორიის რომელიმე გაყინული კუთხით 다운로드.

Devdariani, J. (2004). Georgia: Rise and fall of the façade democracy. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 12(1), 79-115 대부 게임 다운로드.

ჩამოტვირთვა