ტეგების არქივი: დონორები

Ghia Nodia – Civil Society Development in Georgia: Achievements and Challenges

다운로드

ამ პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ამჟამინდელი მდგომარეობის შეფასება, რელევანტურ საკითხებზე არსებული მიმდინარე დისკუსიების შეჯამება და რეკომენდაციების შეთავაზება შემდგომი ნაბიჯებისთვის საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების გასაძლიერებელად 다운로드.

Nodia, G. (2005). Civil society development in Georgia: Achievements and challenges. Tbilisi, Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development 레고레이서1.

ჩამოტვირთვა

Orysia Lutsevych – How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine

다운로드

ეს ნაშრომი ამოწმებს სამოქალაქო საზოგადოების ხარისხს საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში 다운로드. ის რჩევას იძლევა, თუ როგორ შეიძლება დონორების მიდგომა მისი გაძლიერებისთვის გარდაიქმნას უფრო ეფექტურად დემოკრატიიზაციის მხარდასაჭერად 유튜브 레드 pc 다운로드.

Lutsevych, O. (2013). How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine. Chatham House, Brifieng Paper. 

ჩამოტვირთვა