ტეგების არქივი: დე-ფაქტო სახელმწიფო

Laurence Broers – Recognising Politics in Unrecognised States: 20 Years of Enquiry into the de facto States of the South Caucasus

ამ სტატიაში განხილულია ბოლო 20 წლის განმავლობაში სამხრეთ კავკასიის დე ფაქტო სახელმწიფოების შესასწავლად გამოყენებული სხვადასხვა ცნებები, თეორიები და პარადიგმები 다운로드. ავტორის აზრით, მაშინ როდესაც აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთისა და მთიანი ყარაბახის სახელმწიოებრიობის შენარჩუნებაში ცენტრალური ადგილი საგარეო ფაქტორებს უკავია, დროთა განმავლობაში მათზე არსებულ ლიტერატურაში საშინაო ფაქტორების როლი მნიშვნელოვნად გაიზარდა 다운로드. სტატიაში განხილულია თუ როგორ განსხვავდება ამ პერიოდში მომძლავრებული შიდა ფაქტორებზე დამყარებული ანალიზი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ცენტრალური ხელისუფლების პრიმატის აღზევების დინამიკისგან, რომლის მიერ დე ფაქტო სახელმწიფოების გაგება და განხორციელებული პოლიტიკა სწორედ საგარეო ფაქტორებზე ორიენტირებული დარჩა 다운로드.

Broers, L. (2013). Recognising politics in unrecognised states: 20 years of enquiry into the de facto states of the South Caucasus. Caucasus Survey1(1), 59-74 스타 헌터 맵 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Gerard Toal & John O’Loughlin – Inside South Ossetia: A Survey of Attitudes in a De Facto State

ეს სტატია მიმოიხილავს გამოკითხვებს, რომლითაც შეიძლება სამხრეთ ოსეთის გაგება და აგრეთვე მისი სახელმწიფოდ პრეტენზიის საფუძვლებს 녹스 멀티 드라이브. აქ განხილულია 2010 წლის ბოლოს ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოსებთან გამოკითხვის შედეგები, ნდობა ადგილობრივ ინსტიტუტებსა და ლიდერებში, ეთნიკური ოსების დამოკიდებულება სხვა ჯგუფებთან, დაბრუნების და კერძო საკუთრების საკითხები, ასევე ურთიერთობები რუსეთთან და საქართველოსთან 다운로드.

Toal, G., & O’Loughlin, J. (2013). Inside South Ossetia: a survey of attitudes in a de facto state. Post-Soviet Affairs29(2), 136-172 테크넷 구독자 다운로드.

ჩამოტვირთვა