ტეგების არქივი: სირილ ტუმანოვი

Cyril Toumanoff – Medieval Georgian Historical Literature (VIIth–XVth Centuries)

კირილ ტუმანოვის მიხედვით, საქართველოს აქვს ერთადერთი მნიშვნელოვანი ისტორია და კულტურა, რომელიც თითქმის მთლიანად უცნობია დასავლეთისთვის minitab 14. ქართულ ისტორიულ წყაროებთან დაკავშირებითაც აგრეთვე გაუგებრობა და არასწორი ინფორმაცია არსებობს Java json download. ამ კვლევის მიზანია ქართული ლიტერატურის მონუმენტების უახლოეს კვლევაზე დაფუძნებული სისტემური ანგარიშის წარდგენა, რაც დასავლელ მეცნიერებს დააინტერესებს 제주감귤체 다운로드.

Toumanoff, C. (1943). Medieval Georgian Historical Literature (VIIth–XVth Centuries). Traditio, 139-182.

ნახეთ Selected Works-ზე