ტეგების არქივი: თანამშრომლობა

Johan Galtung – Some Observations on the Caucasus

იოჰან გალტუნგის მიერ 1997 წელს თბილისში წაკითხული ლექციის ამ ტექსტში ავტორი განიხილავს კონფლიქტისა და თანამშრომლობის საკითხებს კავკასიაში catia v5r21 다운로드. პირველ ნაწილში, ავტორი საუბრობს კავკასიის კონფლიქტების სტრუქტურულ მიზეზებზე და ადარებს მათ ბალკანეთის ომებს 다운로드. შემდეგ, გალტუნგი გამოყოფს კავკასიაში გავრცელებულ სამ კულტურულ მახასიათებელს, რომლებიც კავკასიის რეგიონში სამშვიდობო პროცესისთვის დაბრკოლებას წარმოდგენს 다운로드. დასკვნით ნაწილში, ავტორი ხაზს უსვამს კავკასიის ქვეყნებსა და ერებს შორის ღრმა ინსტიტუციური თანამშრომლობის მნიშვნელობას 유튜브 음원 추출 다운로드.

Galtung, J. (1997). Some Observations on the Caucasus. Caucasian Regional Studies, 2(1).

ჩამოტვირთვა

George Khelashvili – Georgia’s Foreign Policy Impasse. Is Consensus Crumbling?

ეს ნაშრომი ცდილობს გაანალიზოს თუ რას ემყარება საქართველოს საგარეოპოლიტიკური კონსენსუსი და რამდენად მოსალოდნელია ამ კონსენსუსის შენარჩუნება საერთაშორისო არენაზე საქართველოსთვის მოსალოდნელი სირთულეების გათვალისწინებით 스마트 메이커 다운로드. საგარეო პოლიტიკური კურსის შენარჩუნებას ხსნის საქართველოს პრეზიდენტის ხელთ არსებული პოლიტიკური ძალაუფლება, რუსეთის მთავრობის წინააღმდეგობა გააუმჯობესოს საქართველოსთან ურთიერთობები, საქართველოსა და რუსეთს შორის თანამშრომლობის პრაქტიკული სფეროს არარსებობა და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება შეინარჩუნოს არსებული კურსი საერთაშორისო გაურკვევლობის ვითარებაში 다운로드. ამის მიუხედავად, ავტორი თვლის, რომ ფართო იდეოლოგიური მხარდაჭერა ამჟამინდელი საგარეოპოლიტიკური ვექტორისადმი შესაძლოა შესუსტდეს 마크탈출맵.

Khelashvili, G. (2011). Georgia’s Foreign Policy Impasse. Is Consensus Crumbling? Ponars Eurasia Policy Memo, (187).

ჩამოტვირთვა

Licinia Simão & Maria Raquel Freire – The EU’s Neighborhood Policy and the South Caucasus: Unfolding New Patterns of Cooperation

ეს ნაშრომი მიმოიხილავს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ევროკავშირის ჩართულობას სამხრეთ კავკასიაში Flaticon download. ნაშრომი იკვლევს თუ როგორ ახდენს რეგიონში არსებული განსხვავებული აღქმები რეგიონულ თანამშრომლობაზე გავლენას 다운로드. ავტორების აზრით, კავკასიის სამ ქვეყანას შორის რეგიონული თანამშრომლობა უნდა გასცდეს ხელოვნურად მიწებებულ “სამხრეთ კავკასიის” იარლიყს და მოძებნოს თანამშრომლობის ახალი ფორმები და ჩარჩოები 솜노트 다운로드. ასეთად ეს ნაშრომი მიიჩნევს ევრაზიულ/შავი ზღვის უსაფრთხოების კომპლექსს, რომელიც უფრო ფართო რეგიონალურ ფორმატს წარმოადგენს და რომელშიც რეგიონში არსებული არათანამშრომლობითი დამოკიდებულებების აღმოფხვრა შესაძლებელი იქნება 다운로드.

Simão, L., & Freire, M. R. (2008). The EU’s Neighborhood Policy and the South Caucasus: Unfolding New Patterns of Cooperation. Caucasian Review of International Affairs, 2(4), 47-61 다운로드.

ჩამოტვირთვა