ტეგების არქივი: კონსტიტუციური სისტემა

George Papuashvili – The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia: Looking Back after Ninety Years

1921 წლის კონსტიტუცია უდავოდ შეიძლება ჩაითვალოს თავისი დროის , მეოცე საუკუნის დასაწყისის მსოფლიოს, ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ და სრულყოფილ უმაღლეს საკანონმდებლო აქტად, რომელიც ორინტირებული იყო ადამიანის უფლებებზე 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ის ასახავს იმდროინდელი დასავლეთ ევროპული ქვეყნების და აშშ-ის ყველაზე პროგრესულ ლეგალურ და პოლიტიკურ დისკურსს პრაქტიკასა და თეორიაში 다운로드. როგორც დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავარმა სამართალმა, მან შექმნა წარმომადგენლობითი დემოკრატია, ისევე როგორც სახალხო სუვერენულობაზე დაფუძნებული დემოკრატიული მმართველობის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფდა დამოუკიდებელ იურიდიულ სისტემას 다운로드.

Papuashvili, G. (2012). The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia: Looking Back after Ninety Years. European Public Law, 18(2), 323-349.

ჩამოტვირთვა

Marina Muskhelishvili – Constitutional Changes in Georgia

Muskhelishvili, M. (2005). Constitutional changes in Georgia. Centre for Social Studies.

რა არის ის კრიტერიუმები, რაც ლეგიტიმაციას აძლევს სახელმწიფოს, სამართალსა და ხელისუფლებას 2000-იანების საქართველოში 다운로드? რა სახის პოლიტიკური დისკურსი ახასიათებს რეჟიმს, რომელიც შეფასებულია, როგორც “არალიბერალური დემოკრატია” 교통안전표지판? აქვს თუ არა კონსტიტუციურ ლიბერალიზმს რამე პერსპექტივა საქართველოში? ეს საკითხები იქნება განხილული  საქართველოშ მომხდარი კონსტიტუციური ცვლილებების ჭრილში vst plugin download.

ჩამოტვირთვა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა