ტეგების არქივი: ჩერქეზი

Ghia Nodia – Causes and Visions of Conflict in Abkhazia

გია ნოდიას ეს ნაშრომი აანალიზებს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს ოთხი მთავარი აქტორის პერსპექტივიდან (საქართველო, აფხაზეთი, რუსეთი და დასავლეთი) 다운로드. ნაშრომი აგრეთვე მოიცავს ქართული და აფხაზური ეროვნული პროექტების ჩამოყალიბების პროცესს 다운로드. დასკვნით ნაწილში განხილულია კონფლიქტის გადაჭრის სხვადასხვა შესაძლო გზები 다운로드.

Nodia, G. (1997). Causes and Visions of Conflict in Abkhazia. Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies, UC Berkeley.

ჩამოტვირთვა

David Siroky & Valeriy Dzutsev – Rational or Reckless? Georgia’s Zugzwang in the Caucasus

2008 წელს რუსეთთან ომში სამხედრო დამარცხების მიუხედავად, საქართველომ მაინც შეინარჩუნა დასავლური ორიენტაცია 다운로드. ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ომამდელ პოლიტიკასთან შედარებით არის ახალი რეგიონული სტრატეგია – ჩრდილოეთ კავკასიის ინიციატივა – რომლის მიზანია რბილი ძალის სახით რეგიონში რუსეთის სამხედრო დომინაციის ალტერნატივა შექმნას 다운로드. სტატიის ავტორები თვლიან, რომ ეს სტრატეგია რაციონალურია და არა წინდაუხედავი, როგორც ამას ბევრი კრიტიკოსი მიიჩნევს 다운로드. ეს ინიციატივა წარმოადგენს კარგად დაგეგმილ სტრატეგიას, რომლისგანაც სარგებელს არამხოლოდ საქართველო, არამედ სხვა მონაწილე მხარეებიც, მათ შორის რუსეთი, მიიღებენ 다운로드.

Siroky, D. S., & Dzutsev, V. (2012). Rational or reckless? Georgia’s zugzwang in the Caucasus. Nationalities Papers, 40(3), 303-314 싹쓸이 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Svante Cornell – Small Nations and Great Powers

다운로드

წიგნი კავკასიის რეგიონის ისტორიულ, გეოგრაფიულ და ეთნო-ლინგვისტურ სურათს სთავაზობს მკითხველს და ფოკუსირებას ახდენს რუსეთის მიერ რეგიონის ანექსირებაზე, რამაც სათავე დაუდო რეგიონში დღეს არსებულ მრავალ კონფლიქტს lg스마트체 regular. ავტორი კონფლიქტების ისტორიულ ანალიზს აკეთებს, აფასებს სამი მთავარი რეგიონული ძალის (თურქეთი, ირანი, რუსეთი) როლს და წარმოაჩენს კავკასიის როლს მსოფლიო პოლიტიკაში 스플라이스 다운로드.

Cornell, S. (2001). Small Nations and Great Powers. A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus. Surrey, England: Curzon

ნახეთ Google Books-ზე