ტეგების არქივი: კარტოგრაფია

Peter Kabachnik – Wounds that Won’t Heal: Cartographic Anxieties and the Quest for Territorial Integrity in Georgia

აღნიშნული სტატია იკვლევს საქართველოში ტერიტორიული მთლიანობის ნარატივების როლს 다운로드. პოლიტიკური რიტორიკა მას კიდევ უფრო აძლიერებს და გადასცემს საზოგადოებას 다운로드. კარტოგრაფიული “შფოთვა” და შიში იმისა, რომ ქვეყანა ტერიტორიას დაკარგავს, ქართული ნაციონალისტური დისკურსის მთავარი მიმართულებაა 다운로드. ტერიტორიის დაკარგვა, როგორც ამპუტაცია კარგად ახასიათებს კარტოგრაფიულ “შფოთვას” ავტორი ყურადღებას ამახვილებს პოლიტიკურ დისკურსზე, რუკებზე, ახალგაზრდულ პატრიოტულ ბანაკებზე, ბილბორდებზე და სხვა ლანდშაფტურ ელემენტებზე 다운로드. იგი ახდენს დოკუმენტირებას, თუ როგორ ხორციელდება ამ ელემენტების მეშვეობით ტერიტორიული ერთიანობის დისკურსის რეპროდუქცია 스프링 blob 다운로드. ეს ნარატივები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას ეხება, ქართული ეროვნული იდენტობის ნაწილია და საშუალებას იძლევა, სეპარატისტული რეგიონები განვიხილოთ, როგორც მოუშუშებელი ჭრილობები 다운로드.

Kabachnik, Peter. “Wounds that won’t heal: cartographic anxieties and the quest for territorial integrity in Georgia.” Central Asian Survey 31.1 (2012): 45-60 다운로드.

ჩამოტვირთეთ