ტეგების არქივი: ოსტინ ჯერსილდი

Austin Jersild – Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845-1917

“ორიენტალიზმი და იმპერია” ახლებურად აშუქებს ნაკლებად შესწავლილ კავკასიაში რუსეთის იმპერიის ყოფნას 유오기 다운로드. ამისათვის ის შეისწავლის დაძაბულ მდგომარეობას რუსეთის საზღვარზე ნაციონალურ და იმპერიულ იდენტობებს შორის 다운로드. ოსტინ ჯერსილდს საკუთარი წვლილი შეაქვს რუსულ “ორიენტალიზმსა” და ისლამთან რუსულ შეჯახებაზე არსებულ მზარდ ლიტერატურაში 다운로드. იგი შეგვახსენებს იმპერიული საფუძვლების როლზე მეოცე საუკუნის ეთნო-ტერიტორიული საბჭოთა სახელმწიფოს წარმოქმნისას 아비드 다운로드. “ორიენტალიზმი და იმპერია” აღწერს გრძელი ომის შედეგად წარმოშობილ იმპერიული ინტეგრაციისა და ინკორპორაციის მცდელობებს. იმპერიის მშენებლობის და მზარდი იმპერიული წარმოდგენების საილუტრაციოდ, ჯერსილდი განიხილავს რელიგიას, ეთნიკურობას, არქეოლოგიას, ენების ტრანსკრიფციას, ჩვეულებით სამართალს და შამილის ბედს 스타 유즈맵 다운로드. თბილისში არსებული რუსული და ქართული დოკუმენტების გამოყენებით, ის აჩვენებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო რუსებსა და ქართველებს შორის თანაზიარი კულტურული პრობლემები რეგიონში იმპერიის ფორმირებისას.

Jersild, A. (2002). Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845-1917. McGill-Queen’s Press-MQUP.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Mark Bassin, Canadian Journal of History)

Austin Jersild and Neli Melkadze – The Dilemmas of Enlightenment in the Eastern Borderlands: The Theater and Library in Tbilisi

ეს სტატია ახსნის, რომ აღმოსავლეთში იმპერიალიზმი შეიცავდა კულტურული გამოხატვის გავრცელებისა და გახშირების, ვიდრე მისი შეკვეცის იმპულსს 전공 서적 다운로드. რუსეთისთვის, რომელიც თავად XVIII საუკუნიდან ბევრი რუსის მიერ იყო გაგებული ევროპის აღმოსავლეთ საზღვრად, სრულიად გასაგებია ყოფილიყო მთავარი წყარო მათი “განმანათლებლობისა” და კულტურული პროგრესის 슈퍼 마리오 효과음 다운로드.

Melkadze, N., & Jersild, A. (2002). The dilemmas of enlightenment in the eastern borderlands: The theater and library in Tbilisi. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 3(1), 27-49 케빈은 12살 다운로드.

ჩამოტვირთვა