ტეგების არქივი: 9 აპრილი

Edward G. Thomas – When Sugar Cane Grows in the Snow: Ethno-Nationalist Politics and the Collapse of the Georgian State

ეს დოკუმენტი ამოწმებს საქართველოს ტრანზიციას საბჭოთა მმართველობიდან დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრიობამდე 1991 წელს, ყურადღებას ამახვილებს უმთავრესად ურთიერთობაზე დამოუკიდებლობის მოძრაობის შიგნით პოლიტიკურ იდეოლოგიასა და საქართველოს რესპუბლიკის განვითარებისა და მშენებლობის მარცხს შორის 다운로드. აქ ნაჩვენებია, რომ თუმცა არ არსებობს საქართველოს სახელმწიფოს კოლაფსის ერთი ყოვლისმომცველი ახსნა, მიზეზობრიობის ერთი კრიტიკული ხაზი გამოიყოფა დომინანტური ქართული პოლიტიკური კულტურის შიგნით არსებული რადიკალური ეთნო-ნაციონალისტური დისკურსის შედეგებიდან 톰캣 7 다운로드.

Thomas, E. G. (2006). When Sugar Cane Grows in the Snow: Ethno-Nationalist Politics and the Collapse of the Georgian State. Undercurrent, 3(1), 53-64 aix nmon 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Darrell Slider – The Politics of Georgia’s Independence

다운로드

ამომწურავი ანალიზი უმნიშვნელოვანესი მოვლენებისა, რომლებიც წინუსწრებდა საქართველოს დამოუკიდებლობას და პრობლემატური საკითხების, რომლებსაც ადრეული რესპუბლიკა ხვდებოდა 공부의신.

Slider, D. (1991). The politics of Georgia’s independence. Problems of Communism40(6), 63-79 대도오 다운로드.

ჩამოტვირთვა