ტეგების არქივი: ანტი-კორუფცია

Lili Di Puppo – The Construction of Success in Anti-Corruption Activity in Georgia

adobe air 다운로드

ეს სტატია ამოწმებს 2003 წლის ნოემბრის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ანტი-კორუფციული საქმიანობას მიხეილ სააკაშვილის ადმინისტრაციის მიერ csr8510 a10 드라이버 다운로드. ის ცდილობს გაანალიზოს კორუცფიასთან ბრძოლაში სახელმწიფოს წარმატების განსხვავებული შეფასებების არსებობა. ამ უკანასკნელთა “ნარატივებად” შესასწავლად იყენებს ინტერპრეტაციულ ჩარჩოს, რომელიც ავლენს ანტი-კორუფციული აქტორების განსხვავებულ ან თანმხვედრ ინტერესებს ქვეყნის რეფორმებზე საერთო ნარატივის შესაქმნელად 앨런 웨이크 다운로드.

Di Puppo, L. (2014). The construction of success in anti-corruption activity in Georgia. East European Politics, 30(1), 105-122.

ნახეთ Academia.edu-ზე