ტეგების არქივი: ანთროპოლოგია

Paul Manning – Love, Khevsur Style: The Romance of the Mountains and Mountaineer Romance in Georgian Ethnography

ეს თავი ეხება საქართველოს მთიანეთის რომანტიულობას, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის ეთნოგრაფიის ქართული ტრადიციის ცენტრალური კავკასიური პარადიგმა 맨인더다크. ქართული ეთნოგრაფიის ცენტრალური ფოკუსი არის ხევსურეთი, ადგილი, სადაც გამორჩეული ქართველები აგრეთვე არიან გამორჩეული კავკასიელი მთიელები 다운로드. მეორე, თავი ეხება კიდევ ერთ კავკასიურ პარადიგმას, კერძოდ, გამოგონილ და ნამდვილ ურთიერთობას ადგილობრივ ინტელიგენციასა და “ხალხს” შორის, როგორც ასახულია “ხევსურთა რომანტიკაში” 카카오톡 api 다운로드. უკანასკნელად, იმის წარმოდგენას, თუ როგორც განსხვავდება ქართული (და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპული) ეთნოგრაფია ამერიკული და ბრიტანული ანთროპოლოგიისგან 구글 크롬 32비트. ეს აისახება ეპისტემიკურ ვარაუდებზე არა ძირითად ალტერულობაზე, არამედ ძირითად იდენტობაზე 다운로드.

Manning, P. (2007). Love Khevsur Style: The Romance of the Mountains and Mountaineer Romance in Georgian Ethnography 다운로드. Caucasus Paradigms: Anthropologies, Histories, and the Making of a World Area, edited by Bruce Grant & Lale Yalçın-Heckmann, pp. 23–46 다운로드. Halle Studies in the Anthropology of Eurasia 13. Berlin: LIT Verlag

ნახეთ dangerserviceagency.org-ზე

Laura J. Linderman – The Gendered Feast: Experiencing a Georgian Supra

სუფრა არის ტრადიციად ქცეული წვეულება პოსტ-საბჭოთა საქართველოში, რომელიც საკვების სიმრავლით და რიტუალური სმით ხასიათდება 다운로드. იგი სოციალური ცხოვრების ძალიან ჩვეულებრივ ნაწილადაა ქცეული, განსაკუთრებით – სასოფლო არეალებში 삼성 갤럭시 글꼴 다운로드. საყოველთაო სუფრა თან ახლავს საერო რიტუალებს, სოციალურ მოვლენებს, ეროვნულ და რელიგიურ დღესასწაულებს 다운로드. ანთროპოლოგების მიერ სუფრა შეიძლება გამოყენებული იქნას მაკროანალიზისთვის, რომელიც შეეხება სტრუქტურული და კულტურული თეორიების წინ წამოწევას ამგვარი საყოველთაო რიტუალის დაფარული მნიშვნელობის ახსნისთვის 다운로드. ამგვარ ნაშრომებში ქალთა გამოცდილება ან როლი სუფრაზე ხშირად გამორჩენილია, ან არასწორადაა ინტერპრეტირებული ebs 낭독. ამ თეზისში ავტორი ცდილობს, გამოიკვლიოს სუფრაზე ქალთა როლი და ჩამოაყალიბოს პრობლემა სუფრის, როგორც მასკულინური საზოგადოების მოდელისა.

Linderman, L. J. (2011). The Gendered Feast: Experiencing a Georgian Supra.Anthropology of East Europe Review29(2), 22-50.

ამოტვირთვა

Alexander Grigolia – Custom and Justice in the Caucasus: The Georgian Highlanders

ალექსანდრე გრიგოლიას დისერტაცია კავკასიის ეთნოგრაფიულ თავისებურებებს ეხება 다운로드. ნაშრომი საქართველოს მთიანი მხარეების (ხევსურეთი, ფშავი, თუშეთი, სვანეთი) ყოველდღიური ცხოვრების და ურთიერთდამოკიდებულებების ცალკეულ ასპექტებს ეძღვნება 다운로드. ავტორი განიხილავს ისეთ თემებს, როგორებიცაა: თემების ჩამოყალიბება, რელიგიური გრძნობები და პრაქტიკა, საზოგადოებაში ქალთა მდგომარეობა და სხვა 다운로드.

Grigolia, A (1939). Custom and justice in the Caucasus: the Georgian highlanders. University of Pennsylvania. AMS Press

ჩამოტვირთვა