ტეგების არქივი: აბელ პოლესი

Donnacha Ó Beacháin and Abel Polese – American Boots and Russian Vodka: External Factors in the Colour Revolutions of Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan

Flex download

ეს ნაშრომი შემდეგი სტრუქტურისაა: უხეირო თუ წარმატებული ფერადი რევოლუციების გარე ფაქტორის მნიშვნელობის განხილვის შემდეგ, ავტორები წარმოადგენენ სამ ქეიზ-სთადის პოსტ-საბჭოთა სივრცეში სამპროტესტო მოძრაობებსა და ცვლილებზე საგარეო გავლენის როლისა და გავლენის გასაშუქებლად 문라이즈 킹덤 다운로드.

Beacháin, D. Ó., & Polese, A. (2008). American boots and Russian vodka–External factors in the colour revolutions of Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan. Totalitarismus und Demokratie, 5, 87–113 개그 콘서트.

ჩამოტვირთვა