ტეგების არქივი: 2008 წლის ომი

Charles King – The Five-Day War

다운로드

ერთი შეხედვით, რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი სათავგადასავლო წიგნის ფანტასტიკას ჰგავდა: გამოღვიძებული იმპერია ყოფილ ქვეშევრდომს ეომება სტრატეგიულად უმნიშვნელო მთიანი სამთავროს გამო Show by rock download. სინამდვილეში, ეს იყო კონფლიქტის მოგვარების დამკვიდრებული პრინციპების გვერდის ავლისა და გაეროს წევრი ქვეყნის საზღვრების ერთპიროვნული შეცვლის მცდელობა 평붓체 폰트 다운로드. მომავალი ისტორიკოსებისთვის, სამხრეთ ოსეთის კრიზისი იმ მომენტის დასაწყისის აღმნიშვნელი გახდება, როდესაც რუსეთმა უარყო არსებული საერთაშორისო ინსტიტუტები და შეუდგა საკუთარი ინსტიტუტების შექმნას 다운로드.

King, C. (2008). The Five-Day War: Managing Moscow after the Georgia Crisis. Foreign Affairs, 87, 2.

ჩამოტვირთვა

George Khelashvili – Georgian Perceptions of the North Caucasus and of US-Russian Relations

ეს ნაშრომი ამტკიცებს, რომ არც საქართველოს და არც რუსეთს არ შეუცვლიათ პოზიცია ერთმანეთთან კონფლიქტში და არც ძირითადი დამოკიდებულებები რეგიონულ პოლიტიკასთან მიმართებაში 다운로드. ასეთი მდგომარეობა “გაყინული” კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს შორის დაპირისპირებას უახლოეს წლებში გარდაუვალს ხდის 스나이퍼 엘리트 다운로드. ამ საფრთხეს აგრეთვე განაპირობებს საქართველოს მთავრობის გარკვეული სტრატეგია, რომლის მიზანია ორ ქვეყანას შორის არსებული ბუნებრივი ძალთა ასიმეტრიის შემცირება 다운로드. პირველი, ეს არის საქართველოს მთავრობის ფრთხილი მცდელობა შეამციროს რუსეთის ძალაუფლება ჩრდილოეთ კავკასიაში 다운로드. მეორე, ეს არის სააკაშვილის მცდელობა გაეღვივებინა დაპირისპირება აშშ-სა და რუსეთს შორის და ამ უთანხმოებიდან მიეღო სარგებელი. ეს ნაშრომი აანალიზებს ამ ორი მიდგომის საფუძვლებსა და მოსალოდნელ შედეგებს.

Khelashvili, G. (2011). Georgian Perceptions of the North Caucasus and of U.S.-Russian Relations. PONARS Eurasia Memo 148

ჩამოტვირთვა

Magdalena Frichova Grono – Georgia’s Conflicts: What Role for the EU as Mediator

2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად გამოწვეულმა უსაფრთხოების კრიზისმა ევროკავშირი აიძულა საქართველოს კონფლიქტებში საკუთარი ჩართულობა გაეზარდა: ევროკავშირის თაოსნობით გაფორმდა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება და შემდეგ ევროკავშირმა მხარეებს შორის მედიატორის როლი იკისრა 유튜브 다운로드. ამის მიუხედავად უსაფრთხოება რეგიონში მყიფეა, ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გაფორმებული შეთანხმების რამდენიმე პუნქტი შეუსრულებელია და ევროკავშირის მედიაციით წარმართულ მოლაპარაკებებს მნიშვნელოვანი პროგრესი არ მოჰყოლია 세틀러6 다운로드.

Grono, M. F. (2010). Georgia’s conflicts: what role for the EU as mediator. Initiative for Peacebuilding–International Alert 이웃집 토토로 더빙 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Lili di Puppo – Between Hesitation and Commitment: The EU and Georgia after the 2008 War

საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი საქართველოში ევროკავშირის როლის მკვეთრი ზრდა გახდა 다운로드. 2009 წლის მაისში “აღმოსავლეთის პარტნიორობის” დაფუძნებით, საქართველოში ევრკავშირის მონიტორინგის მისიის გაგზავნითა და ჟენევის მოლაპარაკებებში ევროკავშირის ჩართვით საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა one ui. ომმა ასევე გავლენა მოახდინა საქართველოს საგარეოპოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, რაშიც ევროკავშირმა მეტი მნიშვნელობა შეიძინა, მაშინ როდესაც ნატოსთან ინტეგრაცია ნაკლებად მოსალოდნელი გახდა 굶지마 아이폰. ეს ნაშრომი მიმოიხილავს სქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების ევოლუციას დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ და იკვლევს თუ რამდენად შეიცვალა ამ ურთიერთობათა ხასიათი 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში.

Di Puppo, L. (2010). Between Hesitation and Commitment: The EU and Georgia after the 2008 War. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program

ჩამოტვირთვა