ტეგების არქივი: 2008 წლის ომი

Janusz Bugajski – Georgian Lessons: Conflicting Russian and Western Interests in the Wider Europe

백선생

იანუშ ბუგაისკის ეს ნაშრომი განიხილავს რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომს რუსეთის ფართო მიზნებისა და შიდა სისუსტეების, ევროკავშირისა და ნატოს პოლიტიკის შეზღუდულობისა და ამერიკის უსაფრთხოების პრიორიტეტების კონტექსტში 다운로드. ავტორი აგრეთვე გვთავაზობს რეკომენდაციებს, თუ როგორ შეუძლია ტრანსატლანტიკურ საზოგადოებას, გაუმკლავდეს რუსეთის ამბიციებს და მართოს და გაანეიტრალოს მომავალი კრიზისები 다운로드.

Bugajski, J. (2010). Georgian Lessons: Conflicting Russian and Western Interests in the Wider Europe. CSIS.

ჩამოტვრითვა

Aurel Braun – NATO and Russia: Post-Georgia Threat Perceptions

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომმა კიდევ უფრო გააუარესა ნატოსა და რუსეთს შორის არსებული ურთიერთობა, რომელიც მეტწილად გაურკვევლობების, შეუსაბამო მოლოდინებისა და გაშვებული შესაძლებლობებისგან შედგებოდა Apple download. 2008 წლის კონფლიქტს ცივი ომი არ დაუწყია ნატოსა და რუსეთს შორის, მაგრამ ახალი იდეების საჭიროება უფრო ნათელი გახდა 아래한글 뷰어 2010 다운로드. ნატომ უფრო მეტად უნდა გაითვალისწინოს რუსეთის უსაფრთხოების სფეროში არსებული წუხილები, ხოლო ამ უკანასკნელმა უნდა გაიაზროს, რომ ალიანსის წევრებზე მანიპულაცია და მათი გახლეჩვის მცდელობა რუსეთს ზესახელმწიფოს სტატუს ვერ დაუბრუნებს 다운로드. პრაგმატული და მომთმენი პოლიტიკის გატარებისა და წარსული შეცდომების გათვალისწინების შემთხვევაში ორ მხარეს შორის თანამშრომლობის საკმარისი შესაშძლებლობა არსებობს.

Braun, A. (2009). NATO and Russia: Post-Georgia Threat Perceptions. IFRI, Russie. Nei. Visions, 40.

ჩამოტვირთვა

Cory Welt – Still Staging Democracy: Contestation and Conciliation in Postwar Georgia

საქართველოს აგვისტოს ომმა რუსეთთან ბიძგი მისცა პოლიტიკური მობილიზაციის ახალ ტალღას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მთავრობის წინააღმდეგ, 2007-2008 წლებში წინა წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ 폴라리스 오피스 2015 다운로드. განახლებული ენერგიის მიუხედავად,  მისშემდგომი ოპოზიცია დამარცხდა მინიმუმ სამი მიზეზის გამო: 1) პოლიტიკური უკმაყოფილების გაზრდილი დონე არ გადაიზარდა პრეზიდენტის გადადგომის ფართო საზოგადოებრივ მხარდაჭერაში; 2) ოპოზიცია ვერ შეთანხმდა მეთოდებსა და მიზნებში; 3) მთავრობამ წარმატებულად მოახერხა დემოკრატიზაციის ალტერნატიული ძრავის წარმოდგენა 다운로드.

Welt, C. (2009). Still Staging Democracy: Contestation and Conciliation in Postwar Georgia. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 17(3), 196-227 윤고딕 200 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Cory Welt – The Thawing of a Frozen Conflict: the Internal Security Dilemma and the 2004 Prelude to the Russo-Georgian War

სამხრეთ ოსეთში განვითარებული 2004 წლის კონფლიქტის შეფასება კარგ საფუძველს წარმოადგენს 2008 წლის ომის გასაანალიზებლად 말해 뭐해 mp3. ისევ როგორც 2008 წლის ომი, 2004 წლის კონფლიქტის მიზეზიც მეტწილად უსაფრთხოების დილემაში უნდა ვეძებოთ 유닉스 ftp 다운로드. ეს კონფლიქტი წარმოადგენს 2008 წლამდელ პრეცედენტს იმისა, თუ როგორ შეიძლება, რომ შეზღუდული შეტევითი განზრახვა, საფრთხის მოლოდინი,  გაურკვევლობა, წინმსწრები კოგნიტური სქემები და არასწორი აღქმები გახდეს დაუგეგმავი და გაუთვალისწინებელი ომის მიზეზი რუსეთსა და საქართველოს შორის 티 맵 다운로드.

Welt, C. (2010). The thawing of a frozen conflict: the internal security dilemma and the 2004 prelude to the Russo-Georgian War. Europe-Asia Studies62(1), 63-97 프로토타입 2 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Ronald Grigor Suny – The Pawn of the Great Powers: The East-West Competition for Caucasia

კავკასია, ისევე როგორც პოსტ-საბჭოთა სივრცის დიდი ნაწილი, დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის პაექრობის ასპარეზად იქცა 다운로드. სამხრეთ კავკასია გახდა რუსეთისათვის პირველი შესაძლებლობა, დაემტკიცებინა, რომ ის შეეწინაღმდეგება აშშ-ის, ნატოსა და ევროკავშირის მიერ ყოფილი სსრკ-ის სამხრეთ ნაწილში შეღწევის მცდელობებს 짠짜라 다운로드. რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში არ წარმოადგენს იმპერიული კონტროლის პროგრამას; მისი მიზანია რუსეთის საზღვრებთან მდებარე რეგიონებში სხვა ძალების, რომელთა შორის უპირველესად აშშ და ნატო მოიაზრებიან, გავლენის შეკავება და უკუგდება visual studio 2015 iso. 2008 წლის აგვისტომდე რუსეთი ამ მიზნის მისაღწევად “რბილ ძალას” იყენებდა; 2008 წელს კი მან აჩვენა, რომ “ხისტი ძალის” გამოყენებაც შეუძლია 히토미 고용량 다운로드. აქედან გამომდინარე, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი გარდამტეხი მომენტია დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ურთიერთობებში: ამ დროიდან მოყოლებული რუსეთი მეტი გაბედულობით იმოქმედებს მასზე ძლიერი კონკურენტების მიმართ.

Suny, R. G. (2010). The pawn of great powers: The East–West competition for Caucasia. Journal of Eurasian Studies, 1(1), 10-25.

ჩამოტვირთვა