კატეგორიის არქივი: საბჭოთამდელი პერიოდი

Rebecca Gould – Aleksandre Qazbegi’s Mountaineer Prosaics: The Anticolonial Vernacular on Georgian–Chechen Borderlands

ქართველი მწერალი ალექსანდრე ყაზბეგი (1848-1893) გამორჩეულია ანტი-კოლონიური თემებით, რომელიც შთაგონებულია მის მიერ მთიელად ყოფნის შვიდი წლის გამოცდილებით raft 게임. პროზის გამოხატვის შესაძლებლობების ასამაღლებლად ეთნოგრაფიის გამოყენებით, ყაზბეგის ლიტერატურულმა ესთეტიკამ გამოიწვია მანამდელი პოეტური ნორმები, და დიალექტური რეალიზმის გამოყენებამ საფუძველი მისცა ახალ პროზაიკულ ფორმას 한다군 다운로드. ეს ესსე განიხილავს ეთნოგრაფიის, პროზაიკის და ლიტერატურული წარმოდგენის მდგომარეობას, რათა ამით ნათელი გახადოს ყაზბეგის მცდელობა გამოესახა მთიელთა ცხოვრება ქართულ-ჩეჩნურ სასაზღვრო ტერიტორიაზე 다운로드.

Gould, R. (2014). Aleksandre Qazbegi’s Mountaineer Prosaics: The Anticolonial Vernacular on Georgian–Chechen Borderlands. Ab Imperio2014(1), 361-390 다운로드.

ნახეთ Selected Works-ზე

David Marshall Lang – Lives and Legends of the Georgian Saints

nodejs 이미지

დევიდ მარშალ ლენგის მიხედვით, ამ წიგნის მიზანია დასავლეთში მკითხველებისთვის ქართული ეკლესიის ისტორიასა და იდეალებზე შთაბეჭდილების მიცემა, ისე როგორც ჩანს ეს წმინდანთა ცხოვრებაში 어메이징 스파이더맨 2 영화 다운로드.

Lang, D. M. (1976). Lives and Legends of the Georgian Saints. New York: Crestwood.

ჩამოტვირთვა

다운로드

Constantine B. Lerner – The “River of Paradise” and the Legend about the City of Tbilisi: A Literary Source of the Legend

თბილისის დაარსების შესახებ არსებული ლეგენდის წარმოშობა მთლიანად ენიგმატური რჩება, თუმცა  ებრაულ ფოლკლორში შესამჩნევი პარალელები გამოიყოფა 다운로드. ნამდვილად, შინაარსის მთავარი ელემენტი – უჩვეულო წყარო – ნათლად წააგავს “სამოთხის მდინარის” ლეგენდარულ მოტივს, რომელიც უძველეს ებრაულ ფოლკლორისტულ ტრადიციაში ალექსანდრე დიდს უკავშირდებოდა 다운로드.

Lerner, C. B. (2001). The “River of Paradise” and the Legend about the City of Tbilisi: A Literary Source of the Legend 다운로드. Folklore, 16, 72-77.

ჩამოტვირთვა

George Papuashvili – The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia: Looking Back after Ninety Years

1921 წლის კონსტიტუცია უდავოდ შეიძლება ჩაითვალოს თავისი დროის , მეოცე საუკუნის დასაწყისის მსოფლიოს, ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ და სრულყოფილ უმაღლეს საკანონმდებლო აქტად, რომელიც ორინტირებული იყო ადამიანის უფლებებზე 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ის ასახავს იმდროინდელი დასავლეთ ევროპული ქვეყნების და აშშ-ის ყველაზე პროგრესულ ლეგალურ და პოლიტიკურ დისკურსს პრაქტიკასა და თეორიაში 다운로드. როგორც დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავარმა სამართალმა, მან შექმნა წარმომადგენლობითი დემოკრატია, ისევე როგორც სახალხო სუვერენულობაზე დაფუძნებული დემოკრატიული მმართველობის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფდა დამოუკიდებელ იურიდიულ სისტემას 다운로드.

Papuashvili, G. (2012). The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia: Looking Back after Ninety Years. European Public Law, 18(2), 323-349.

ჩამოტვირთვა

Ronald Grigor Suny – The Emergence of Political Society in Georgia

다운로드

რონალდ გრიგორ სუნის მიხედვით, საქართველოს პრობლემების მიმართ სოციალისტური და ლიბერალური პასუხების საპირისპიროდ ნაციონალიტურის წარმოშობა, ევოლუცია და შედარებითი სიძლიერე საჭიროებს დეტალურ დაკვირვებას იმ სოციალურ კონტექსტსა და ინტელექტუალურ გარემოზე, სადაც ეს მოძრაობები გაჩნდა 드럼 샘플 다운로드. კვლევის მიზნებისთვის, ავტორი იღებს ცნებას მარქსის კლასობრივი ფორმაციის ანალიზიდან და არგებს მას ქართული ეროვნული ჩამოყალიბების ისტორიას 다운로드.

Suny, R. G. (1980). The Emergence of Political Society in Georgia. Wilson Center, Kennan Institute for Advanced Russian Studies.

ჩამოტვირთვა