კატეგორიის არქივი: უთანასწორობა

Alexi Gugushvili – Social Origin, Education and Occupation in Georgia

다운로드

ეს კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში კონტსტრუირების როლის გამოკვლევას იმ ინდივიდუალთა მახასიათებელთა კავშირების შესწავლით, რომელთაც არ აქვთ ამაზე კონტროლი, აგრეთვე მათი საგანმანათლებლო და შრომით ბაზრის შედეგების 시선 영화 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ერთი მიზეზი თუ რატომაც გაიზარდა უთანასწორობები ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში წინა ათწლეულებში არის მზარდი სხვაობა საგანმანათლებლო გაფართოებასა და პროფესიულ გაუმჯობესებას შორის და შედეგად მიღებული კვალიფიკაციების გაუფასურება 우분투 자바 다운로드.

Gugushvili, A. (2013). Social Origin, Education and Occupation in Georgia. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

Vladimer Papava – Poverty Reduction Through Private Sector Development in Georgia: Policy, Practice and Perspectives

ეს ნაშრომი ეხება საქართველოში სიღარიბის აღმოფხვრისა და კერძო სექტორის განვითარების სფეროში მიღწეულ გამოცდილებას 안드로이드 스튜디오 32비트 다운로드. უფრო ხშირად ამ მხრივ ნაბიჯები უფრო პოპულისტური იყო, ვიდრე პრაქტიკული 더지니어스 다운로드. სიღარიბის შემცირება შეიძლებამოხერხდეს მთავრობისა და კერძო სექტორის შეთანხმებულ მცდელობების შედეგად 캠스튜디오 다운로드. თუმცა ამდაგვარი კოორდინაცია მოითხოვს პროფკავშირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას.

Papava, V. (2009). Poverty Reduction Through Private Sector Development in Georgia: Policy, Practice and Perspectives. Caucasian review of international affairs, 3(3).

ჩამოტვირთვა

Maia Chankseliani – Spatial Inequities in Higher Education Admissions in Georgia: Likelihood of Choosing and Gaining Access to Prestigious Higher Education Institutions

ეს ნაშრომი ემყარება შერეული მეთოდების კვლევას სივრცულ უთანასწორობაში საქართველოში უმაღლესი განათლების წვდომაში 한국영화 예고편 다운로드. დაახლოებით 118,000 აპლიკანტის რაოდენობრივი მონაცემების შემოწმება, ოჯახებისა და გადაწყვეტილების მიმღებთა შესაბამისი სემპლი ამჟღავნებს გეოგრაფიულ უთანასწორობას უნივერსიტეტის შერჩევასა და სტუდენტების დანიშნულების ადგილებში 다운로드. შეიძლება მტკიცება, რომ სასოფლო სტუდენტები, რომლებიც აბარებენ და ხვდებიან ნაკლებად პრესტიჟულ უმაღლესი განათლების სასწავლებლებში ნაკლებად სარგებლობენ სწავლებით, ვიდრე ურბანული სტუდენტები 웨딩드레스 다운로드.

Chankseliani, M. (2013). Spatial Inequities in Higher Education Admissions in Georgia: Likelihood of Choosing and Gaining Access to Prestigious Higher Education Institutions. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

ალექსი გუგუშვილი – კონსტრუირებული უთანასწორობა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობები საქართველოში

1926-1985 წლებში საქართველოში დაბადებულთა მონაცემებზე დაყრდნობით ოჯახური ურთიერთობებისა და თაობათა ურთიერთდამოკიდებულების გამოკვლევისა და უმაღლესი განათლებისა და მაღალკვალიფიციური პროფესიის დაუფლების წრფივი ალბათობის რეგრესიული მოდელების გამოყენებით, მოცემული კვლევა წარმოაჩენს ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში მაღალ კონსტრუირებულ უთანასწორობას, რაც განსაკუთრებით გამძაფრდა 1976-85 წლების თაობისთვის rpg 만들기 xp.

გუგუშვილი, ა. (2012). კონსტრუირებული უთანასწორობა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობები საქართველოში 한국어 사전 다운로드. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი, გამოყენებითი სოციალური კვლევების პროგრამა 다운로드.

ჩამოტვირთვა