კატეგორიის არქივი: მმართველობა

Lili Di Puppo – The Construction of Success in Anti-Corruption Activity in Georgia

adobe air 다운로드

ეს სტატია ამოწმებს 2003 წლის ნოემბრის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ანტი-კორუფციული საქმიანობას მიხეილ სააკაშვილის ადმინისტრაციის მიერ csr8510 a10 드라이버 다운로드. ის ცდილობს გაანალიზოს კორუცფიასთან ბრძოლაში სახელმწიფოს წარმატების განსხვავებული შეფასებების არსებობა. ამ უკანასკნელთა “ნარატივებად” შესასწავლად იყენებს ინტერპრეტაციულ ჩარჩოს, რომელიც ავლენს ანტი-კორუფციული აქტორების განსხვავებულ ან თანმხვედრ ინტერესებს ქვეყნის რეფორმებზე საერთო ნარატივის შესაქმნელად 앨런 웨이크 다운로드.

Di Puppo, L. (2014). The construction of success in anti-corruption activity in Georgia. East European Politics, 30(1), 105-122.

ნახეთ Academia.edu-ზე

 

Stacy Closson – State Weakness in Perspective: Strong Politico-Economic Networks in Georgia’s Energy Sector

საქართველოს მაგალითის აღებით, ეს სტატია აანალიზებს პოლიტიკურ-ეკონომიკური ქსელების როლს პოსტ-საბჭოთა ქვეყანის ენერგო სექტორის შესუსტებაში 다운로드. სტატია ასკვნის, რომ სუსტ სახელმწიში, ქსელებმა შეცვალეს კომუნიკაციის ლეგიტიმური არხები და უცხოური ფინანსური ან ტექნიკური დახმარება უძლურია შეცვალოს დაინტერესებულ პირთა მხრიდან სურვილის ნაკლებობა ეფექტიანი ენერგო სისტემის განსავითარებლად 8월의 크리스마스 영화 다운로드.

Closson, S. (2009). State weakness in perspective: strong politico-economic networks in Georgia’s energy sector. Europe-Asia Studies, 61(5), 759-778 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Till Bruckner – Decision-Making and Georgia’s Perpetual Revolution: The Case of IDP Housing

다운로드

2008 წლის აგვისტოს რუსეთთან კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირების მიმართ მთავრობის მცდელობების ანალიზი უფრო ნათელს ხდის არამხოლოდ ბინის მომარაგების პროგრამას, არამედ ზოგადად თანამედროვე ქართულ პოლიტიკას. კერძოდ, გამოიყოფა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რევოლუციური მმართველობის ოთხი დამახასიათებელი თვისება: არაფორმალური გადაწყვეტილების მიღება, ცვალებადი როლები, გმირული ქმედება და ვანგარდული პოლიტიკა 허니셀렉트 캐릭터 다운로드.

Bruckner, T. (2009). Decision-Making and Georgia’s Perpetual Revolution: The Case of IDP Housing. Caucasian Review of International Affairs, 3(2), 172-180 다운로드.

ჩამოტვირთვა

 

 

Nina Dadalauri – Political Corruption in Georgia

ეს თავი მიმოიხილავს კორუფციას საქართველოში 다운로드. ქვეყანამ, რომელსაც ჰქონდა რევოლუცია ანტი-კორუფციის სახელით, შედეგად სწრაფად მიიღო ანტი-კორუფციული პოლიტიკისა და პრაქტიკის არქეტიპული პაკეტი, მაგრამ შესაძლოა კვლავ რჩება დარჩენილი პრივილეგიების არამიმზიდველ სტრუქტურებში, რომლებზეც დონორები ყოველთვის თვალს ხუჭავდნენ გეოპოლიტიკური ინტერესების გამო 다운로드.

Dadalauri, N. (2007). Political Corruption in Georgia. in: Bracking, S. (ed). (2007). Corruption and Development. NY: Palgrave Macmillan, 155-166 다운로드.

ჩამოტვირთვა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა