კატეგორიის არქივი: სამოქალაქო საზოგადოება

Florian Mühlfried – Banquets, Grant-Eaters and the Red Intelligentsia in Post-Soviet Georgia

მრავალ საზოგადოებაში ბანკეტები გვევლინება ეროვნული იდენტობის გამოხატვის, მიკუთვნებისა და მანიპულირების ძლიერ იარაღად 다운로드. დამატებით, ისინი ხშირად ასრულებენ ინდივიდუალის პასაჟების, როგორიცაა დაბადება, მონათვლა და ქორწილი, სოციალურ მარკერის ფუნქციას 차라리 다운로드. ბანკეტები იმართება ეტიკეტის თანახმად და აიძულებს მონაწილეებს ქცევის კოლექტიური კოდისადმი სუბორდინაციას 다운로드. პოსტ-საბჭოთა საქართველოში, სუფრა, ძლიერ ფორმალიზებული ბანკეტი, არის ეროვნული კულტურის მთავარი ელემენტი და ყოველდღიური ცხოვრებისა და დღესასწაულების მნიშვნელოვანი ნაწილი.

Mühlfried, F. (2005). Banquets, Grant-Eaters and the Red Intelligentsia in Post-Soviet Georgia. Central Eurasian Studies Review, 4(1), 16-19.

Download

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Nicklaus Laverty – The Problem of Lasting Change: Civil Society and the Colored Revolutions in Georgia and Ukraine

სამოქალაქო საზოგადოებამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა საქართველოსა და უკრაინის ფერად რევოლუციებში, რაც გამოიხატა ახალგაზრდული ჯგუფების კმარასა და პორას აქტივიზმში 다운로드. დემოკრატიული რეფორმების შეჩერების შემდეგ, ავტორიტარული მეთოდებისა და ელიტების ხელახლა გამოჩენის გამო ამგვარი ჯგუფები გამარგინალდნენ 컴퓨터 앱 다운로드. მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების განახლებული ჩართულობა აღადგენს დემოკრატიზაციის პროცესს kyocera.

Laverty, N. (2008). The problem of lasting change: Civil society and the Colored Revolutions in Georgia and Ukraine. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 16(2), 143-162 다운로드.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Ghia Nodia – Civil Society Development in Georgia: Achievements and Challenges

다운로드

ამ პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ამჟამინდელი მდგომარეობის შეფასება, რელევანტურ საკითხებზე არსებული მიმდინარე დისკუსიების შეჯამება და რეკომენდაციების შეთავაზება შემდგომი ნაბიჯებისთვის საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების გასაძლიერებელად 다운로드.

Nodia, G. (2005). Civil society development in Georgia: Achievements and challenges. Tbilisi, Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development 레고레이서1.

ჩამოტვირთვა

Orysia Lutsevych – How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine

다운로드

ეს ნაშრომი ამოწმებს სამოქალაქო საზოგადოების ხარისხს საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში 다운로드. ის რჩევას იძლევა, თუ როგორ შეიძლება დონორების მიდგომა მისი გაძლიერებისთვის გარდაიქმნას უფრო ეფექტურად დემოკრატიიზაციის მხარდასაჭერად 유튜브 레드 pc 다운로드.

Lutsevych, O. (2013). How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine. Chatham House, Brifieng Paper. 

ჩამოტვირთვა