კატეგორიის არქივი: პოლიტეკონომიკა

Vladimer Papava – Necroeconomics: The Political Economy of Post-Communist Capitalism

“ავტორი განიხილავს საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად გამოწვეულ საქართველოს გამოცდილებას ფართო ანალიტიკურ და ემპირიულ ჭრილში 전세 계약서 양식 다운로드. იგი აჩვენებს პოსტ-კომუნისტური ტრანზიციის ღრმა ცოდნას და გვთავაზობს ტრანზიციული ეკონომიკის მრავალი სექტორის საინტერესო ანალიზს.”

– პროფესორი ლეშეკ ბალცეროვიჩი, პოლონეთის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი

“ვლადიმერ პაპავამ დაწერა საქართველოში ეკონომიკური ტრანზიციის პოლიტიკის შეცდომებისა და წარმატებების თვალსაჩინო აღწერა php 소스가. ეს კარგად წაკითხვადი ნაშრომი აჩვენებს გარეშე ძალების მიერ გამოწვეულ შეცდომებს, როგორიცაა უაღრესად რთული სარეგულაციო კანონმდებლობა, აგრეთვე საქართველოს საკუთარი პოლიტიკოსების მარცხს, ყველაზე თვალსაჩინოდ, კორუფციისთვის ხელსაყრელი კლიმატის შექმნისას.”

– დრ 다운로드. კიტ კრეინი,  კორპორაცია RAND, უფროსი ეკონომისტი

Papava, V 다운로드. (2005). Necroeconomics: The Political Economy of Post-Communist Capitalism (Lessons from Georgia). iUniverse.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Anders Aslund, International Economy)

George Ivaniashvili-Orbeliani – Globalization and National Competitiveness of Georgia

ეს ნაშრომი კრიტიკულად აანალიზებს ნაციონალური კონკურენტუნარიანობის შესახებ არსებულ თეორეტიკულ საკითხებს 다운로드. ის აგრეთვე განმარტავს ნაციონალური ინოვაციური სისტემის ჩარჩოს, რომელიც წარმატებით იყო გამოყენებული OECD ქვეყნებში და ხდება განვითარებადი ქვეყნების მზარდი ინტერესის საგანი 다운로드. ყურადღება დათმობილია საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ასპექტების განსაზღვრაზე, ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასებით და რეფორმებისა და განვითარებისთვის პრაქტიკული რეკომენდაციებით 혈액형 다이어트 다운로드.

Ivaniashvili-Orbeliani, G. (2009). Globalization and national competitiveness of Georgia. Caucasian Review of International Affairs, 3(1), 70-85.

ჩამოტვირთვა

John A. Gould and Carl Sickner – Making Market Democracies? The Contingent Loyalties of Post-Privatization Elites in Azerbaijan, Georgia and Serbia

ნეოლიბერალური საბაზრო რეფორმატორები ხაზს უსვამენ კერძო მესაკუთრეთა “ბაზრის მშენებლობის ინსტიქტებს” არალიბერალური პოლიტიკური კონდიციების დროს საკუთრების გარდაქმნის სწრაფი ფორმების გასამართლებლად 다운로드. ავტორები იყენებ “path contingency”-ს მეთოდს იმის საჩვენებლად, რომ არალიბერალური, კონკურენტული ავტორიტარიზმის  პირობებში, პრივატიზაციის მიმღებები და სხვა კერძო ეკონომიკური აგენტები ნაკლებად ითხოვენ საბაზრო დემოკრატიის საბაზისო ინსტიტუციებს 다운로드. ეს ნაშრომი ამოწმებს ამ მოსაზრებებს სერბეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის არალიბერალური რეჟიმების კრიზისების დროის მაგალითზე 다운로드.

Gould, J. A., & Sickner, C. (2008). Making market democracies? The contingent loyalties of post-privatization elites in Azerbaijan, Georgia and Serbia. Review of International Political Economy, 15(5), 740-769.

ნახეთ Selected Works-ზე

Marco Giuli – Georgia and the Systemic Impact of the Financial Crisis

ჰეგემონური სტაბილურობის თეორეტიკული საფუძვლების მიხედვით, ეს ნაშრომი აანალიზებს საქართველოზე გლობალური ფინანსური კრიზისისა და აგვისტოს ომის გამომდინარე სისტემური განვითარებების პოტენციურ ეფექტებს 스타워즈 4 다운로드. ამ პერსპექტივის თანახმად, ორივე მოვლენამ შეარყია აშშ-ის, როგორც მსოფლიო ჰეგემონის როლი 다운로드. ამის შედეგად, დასავლური სტრატეგიული პრიორიტეტები კავკასიის მიმართ სავარაუდოდ შეიცვლება სააკაშვილის ადმინისტრიციისა და აშშ-ის საგანგებო ურთიერთობის საზიანოდ 다운로드.

Giuli, M. (2009). Georgia and the Systemic Impact of the Financial Crisis. Caucasian Review of International Affairs, 3(3), 261-277 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Gerald Mars and Yochanan Altman – Managing in Soviet Georgia: an Extreme Example in Comparative Management

ეს სტატია გამოყოფს ლეგალურ/არალეგალური სამრეწველო საწარმოების ქეიზ-სთადის დახმარებით საბჭოთა საქართველოს ჩრდილოვანი ეკონომიკის შემთხვევას, რომელიც მოქმედებდა ადგილობრივად არსებული პერსონალური მხარდამჭერი ქსელების საშუალებით 다운로드. ავტორები ასკვნიან შენიშვნით თანამედროვე ცენტრალურ-აღმოსავლურ ევროპული ეკონომიკებზე და კომენტარით გართულებებზე ლიბერალური ეკონომიკების მმართვაში გლობალური ინტეგრაციის პროცესში 다운로드.

Mars, G., & Altman, Y. (2008). Managing in Soviet Georgia: an extreme example in comparative management. European Journal of International Management, 2(1), 56-70 다운로드.

ჩამოტვირთვა