კატეგორიის არქივი: პარტიული პოლიტიკა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Jaba Devdariani – Georgia: Rise and Fall of the Façade Democracy

ამ სტატიის მიზანია საქართველოს პარტიული განვითარების აღწერადა ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების კონტექსტში მოთავსება 다운로드. აკადემიურ ლიტერატურაში ამ საკითხების განხილვა მწირია, ამის გამო ეს ნაშრომი მეტწილად აღწერითია და არ ითვალისწინებს პარტიული განვითარების აღწერას პოლიტიკური თეორიის რომელიმე გაყინული კუთხით 다운로드.

Devdariani, J. (2004). Georgia: Rise and fall of the façade democracy. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 12(1), 79-115 대부 게임 다운로드.

ჩამოტვირთვა

კორნელი კაკაჩია და თამარა პატარაია – სოციალური ქსელების როლი ქართულ პარტიულ პოლიტიკაში

წლების მანძილზე საქართველოს პარტიულ პოლიტიკური სისტემა ხასიათდებოდა ერთი პოლიტიკური პარტიის დომინირებით, რომლის დროსაც მოქალაქეები, ოპოზიციურ პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოება გარიყულად გრძნობდა თავს და ნაკლები შესაძლებლები ჰქონდა ჩართულიყო პოლიტიკურ ცხოვრებაში 슈퍼버니맨 pc 무료 다운로드. წარმოდგენილი ნაშრომი იკვლევს იმ ჰიპოთეზის მართებულობას, რომლის მიხედვითაც შეფასდება, მისცა თუ არა საშუალება ინტერნეტის საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებმა პოლიტიკურ პარტიებს შეექმნათ სრულყოფილი პლატფორმა და უფრო ეფექტიანად წარმოედგინათ საკუთარი თავი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 다운로드.

კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იყო თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და სოციალური მედიის ქსელის გავლენა საქართველოს პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკაზე, შეფასდა ის გარემო, რომლის დახმარებითაც პოლიტიკურ პარტიებს მიეცათ შესაძლებლობა უზრუნველეყოთ საზოგადოების მეტი ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში 다운로드.

კაკაჩია, კ., & პატარაია, თ. (2013). სოციალური ქსელების როლი ქართულ პარტიულ პოლიტიკაში 다운로드. თბილისი, მერიდიანი.

ჩამოტვირთვა