კატეგორიის არქივი: განვითარება

George Ivaniashvili-Orbeliani – Globalization and National Competitiveness of Georgia

ეს ნაშრომი კრიტიკულად აანალიზებს ნაციონალური კონკურენტუნარიანობის შესახებ არსებულ თეორეტიკულ საკითხებს 다운로드. ის აგრეთვე განმარტავს ნაციონალური ინოვაციური სისტემის ჩარჩოს, რომელიც წარმატებით იყო გამოყენებული OECD ქვეყნებში და ხდება განვითარებადი ქვეყნების მზარდი ინტერესის საგანი 다운로드. ყურადღება დათმობილია საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ასპექტების განსაზღვრაზე, ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასებით და რეფორმებისა და განვითარებისთვის პრაქტიკული რეკომენდაციებით 혈액형 다이어트 다운로드.

Ivaniashvili-Orbeliani, G. (2009). Globalization and national competitiveness of Georgia. Caucasian Review of International Affairs, 3(1), 70-85.

ჩამოტვირთვა

ნანი ბენდელიანი – ადამიანის განვითარების ინდექსის მიღმა: ადამიანზე ორიენტირებული განვითარების შეფასება საქართველოში

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია ადამიანის განვითარების ინდექსი ყველა ხელმისაწვდომი წყაროს მიხედვით და მონაცემები 1995 წლის ანგარიშიდან დღემდე საქართველოში ადამიანზე ორიენტირებული განვითარების პროცესის შესაფასებლად 다운로드. ასევე, ყურადღება ეთმობა ადამიანის ინდექსის მნიშვნელოვან მეთოდოლოგიურ მახასიათებლებს, თუმცა, ასეთ შემთხვევაშიც, გასათვალისწინებელია, რომ მოცემული ინდექსის მიხედვით მხოლოდ ზოგად ორიენტირს წარმოადგენს საქართველოში ადამიანზე ორიენტირებული განვითარების დონის შესასწავლად და ამ თეორიის ფარგლებში შემდგომი კვლევის დასაგეგმად 형광스킨 다운로드.

ბენდელიანი, ნ. (2009). ადამიანის განვითარების ინდექსის მიღმა: ადამიანზე ორიენტირებული განვითარების შეფასება საქართველოში 다운로드. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი, განათლებისა და განვითარების პროგრამა. 

ჩამოტვირთვა

Lela Rekhviashvili – Development and the role of the state; Visions of post-revolutionary Georgian government

მოცემული კვლევა კითხულობს რა იყო  2003 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი განვითარების მიმართულება საშინაო და საერთაშორისო პუბლიკისთვის 다운로드? რა როლს წარადგენდა საქართველოს მთავრობა სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში 서든 어택 월핵 다운로드? კვლევა აღწერს 2004-2012 წლებს შორის საქართველოში პოლიტიკური ნარატივის განვითარების ევოლუციას Fotonica download.

Rekhviashvili, L. (2013). Development and the role of the state; Visions of post-revolutionary Georgian government. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა