კატეგორიის არქივი: ეთნიკური უმცირესობები

Robert Nalbandov – Living with Security Dilemmas: Triggers of Ethnic Conflicts: The Case of Georgia

ამ სტატიის მიზანია, გაარკვიოს თუ რა ფაქტორები განაპირობებს ქვეყნის შიგნით ეთნიკურ კონფლიქტებს 다운로드. საქართველოს ოთხი ეთნიკური უმცირესობის – აფხაზების, ოსების, სომხებისა და აზერბაიჯანელების – გაანალიზების შედეგად, ავტორი ასკვნის, რომ ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობა, რომლებმაც ხელი შეუწყო კონფლიქტის გაჩაღებას, არის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა და მესამე მხარის არაკეთილმოსურნე ინტერესები Surfer 8 download. ავტონომიამ ამ ეთნიკურ ჯგუფებში ქართველი ერისგან ეთნო-პოლიტიკური განსხვავებულობის შეგრძნება და სუვერენულობის მენტალიტეტი გააჩინა და ხელი შეუწყო გარე აქტორის მხრიდან ინტერვენციას 다운로드.

Nalbandov, R. (2010). Living with Security Dilemmas: Triggers of Ethnic Conflicts: The Case of Georgia. Transcience Journal 1(1), 47-62

ჩამოტვირთვა

 

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Human Rights Watch – Singled Out: Russia’s Detention and Expulsion of Georgians

Centos7 oracle 11g download

ეს ნაშრომი აღწერს რუსეთის მთავრობის მიერ 2006 წელს რუსეთში მცხოვრები ქართველების დაუსაბუთებელ და უკანონო დაკავებასა და დეპორტაციას, რომელთა შორის იყვნენ რუსეთში კანონიერად მცხოვრები და მომუშავე ქართველებიც 고화질 뮤직 비디오.

Human Rights Watch (2007). Singled Out: Russia’s Detention and Expulsion of Georgians: Russia, Vol. 19, No. 5(D)

ჩამოტვირთვა

다운로드

International Crisis Group – Georgia’s Armenian and Azeri Minorities

საქართველო მრავალეროვანი ქვეყანაა, რომელიც დემოკრატიულ ინსტიტუტებს აშენებს და ავითარებს სამოქალაქო იდენტობას 다운로드. თუმცა სომეხი და აზერბაიჯანელი უმცირესობების ინტეგრირებისთვის ცოტა რამ გაკეთდა 퀀텀 브레이크 다운로드. სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში არსებობს გარკვეული დაპირისპირებები; აქ განსახლებული ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებმა ბოლო პერიოდში გადაიტანეს დემონსტრაციები, პოლიციის ზეწოლა და მკვლელობები 다운로드. მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეგიონების აფხაზეთის ან სამხრეთი ოსეთის მსგავს საფრთხედ გადაქცევის რისკი არ არსებობს, თბილისმა მომავალი კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს უმცირესობების უფლებებს, მათ შორის – მეორე ენის გამოყენებას.

International Crisis Group. (2006). Georgia’s Armenian and Azeri minorities. International Crisis Group.

ჩამოტვირთვა