კატეგორიის არქივი: დემოკრატიზაცია

Mariya Y. Omelicheva – Between Commitment and Pragmatism: Assessing International Influence on Human Rights Practices in Georgia

Omelicheva, M. Y. (2010). Between commitment and pragmatism: assessing international influence on human rights practices in Georgia. Journal of Human Rights, 9(4), 445-466 소주한잔 다운로드.

ამ კვლევის მიგნებები ამტკიცებს, რომ საქართველოსთვის სარეკომენდაციო ჯგუფებმა, განსაკუთრებით აშშ-მა, ხელი შეუწყვეს ადამიანის უფლებების კუთხით მის უკანდახევას fez download. ამის გამოიწვია 1) საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერამ მის მიზანში აეშენებინა სახელმწიფო დემოკრატიზაციამდე და ადამიანის უფლებების პატივისცემის გაძლიერებაში; 2) ფინანსური და სხვა დახმარებების გადამისამართებამ დემოკრატიის გავრცელებიდან სახელმწიფოს მშენებლობის პროექტებში; და 3) საქართველოს ხელისუფლების უზრუნველყოფამ შექებით და შეცდომაში შემყვანი უკურეაქციით რესპუბლიკის მიღწევებზე ადამიანის უფლებათა სფეროში drwtsn32 exe.

ჩამოტვირთვა

Marina Muskhelishvili – Constitutional Changes in Georgia

Muskhelishvili, M. (2005). Constitutional changes in Georgia. Centre for Social Studies.

რა არის ის კრიტერიუმები, რაც ლეგიტიმაციას აძლევს სახელმწიფოს, სამართალსა და ხელისუფლებას 2000-იანების საქართველოში 다운로드? რა სახის პოლიტიკური დისკურსი ახასიათებს რეჟიმს, რომელიც შეფასებულია, როგორც “არალიბერალური დემოკრატია” 교통안전표지판? აქვს თუ არა კონსტიტუციურ ლიბერალიზმს რამე პერსპექტივა საქართველოში? ეს საკითხები იქნება განხილული  საქართველოშ მომხდარი კონსტიტუციური ცვლილებების ჭრილში vst plugin download.

ჩამოტვირთვა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Jaba Devdariani – Georgia: Rise and Fall of the Façade Democracy

ამ სტატიის მიზანია საქართველოს პარტიული განვითარების აღწერადა ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების კონტექსტში მოთავსება 다운로드. აკადემიურ ლიტერატურაში ამ საკითხების განხილვა მწირია, ამის გამო ეს ნაშრომი მეტწილად აღწერითია და არ ითვალისწინებს პარტიული განვითარების აღწერას პოლიტიკური თეორიის რომელიმე გაყინული კუთხით 다운로드.

Devdariani, J. (2004). Georgia: Rise and fall of the façade democracy. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 12(1), 79-115 대부 게임 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Christopher Berglund – Georgia between Dominant-Power Politics, Feckless Pluralism, and Democracy

ეს სტატია აღწერს ქართული პოლიტიკის უკანასკნელ ათწლეულს (2003-2013) ნახევრად-ავტორიტარიანიზმისა და დემოკრატიზაციის თეორიების მიხედვით 다운로드. უკანასკნელ თავი ამოწმებს მიჰყავს თუ არა ახალ მმართველ პარტიას საქართველო დემოკრატიული რეფორმებისკენ თუ ავტორიტარული ჩაკეტილობისკენ 다운로드.

Berglund, C. (2014). Georgia between Dominant-Power Politics, Feckless Pluralism, and Democracy. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 22(3), 445-470 다운로드.

ნახეთ Academia.edu-ზე