კატეგორიის არქივი: განათლება

Alexi Gugushvili – Social Origin, Education and Occupation in Georgia

다운로드

ეს კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში კონტსტრუირების როლის გამოკვლევას იმ ინდივიდუალთა მახასიათებელთა კავშირების შესწავლით, რომელთაც არ აქვთ ამაზე კონტროლი, აგრეთვე მათი საგანმანათლებლო და შრომით ბაზრის შედეგების 시선 영화 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ერთი მიზეზი თუ რატომაც გაიზარდა უთანასწორობები ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში წინა ათწლეულებში არის მზარდი სხვაობა საგანმანათლებლო გაფართოებასა და პროფესიულ გაუმჯობესებას შორის და შედეგად მიღებული კვალიფიკაციების გაუფასურება 우분투 자바 다운로드.

Gugushvili, A. (2013). Social Origin, Education and Occupation in Georgia. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

Maia Chankseliani – Spatial Inequities in Higher Education Admissions in Georgia: Likelihood of Choosing and Gaining Access to Prestigious Higher Education Institutions

ეს ნაშრომი ემყარება შერეული მეთოდების კვლევას სივრცულ უთანასწორობაში საქართველოში უმაღლესი განათლების წვდომაში 한국영화 예고편 다운로드. დაახლოებით 118,000 აპლიკანტის რაოდენობრივი მონაცემების შემოწმება, ოჯახებისა და გადაწყვეტილების მიმღებთა შესაბამისი სემპლი ამჟღავნებს გეოგრაფიულ უთანასწორობას უნივერსიტეტის შერჩევასა და სტუდენტების დანიშნულების ადგილებში 다운로드. შეიძლება მტკიცება, რომ სასოფლო სტუდენტები, რომლებიც აბარებენ და ხვდებიან ნაკლებად პრესტიჟულ უმაღლესი განათლების სასწავლებლებში ნაკლებად სარგებლობენ სწავლებით, ვიდრე ურბანული სტუდენტები 웨딩드레스 다운로드.

Chankseliani, M. (2013). Spatial Inequities in Higher Education Admissions in Georgia: Likelihood of Choosing and Gaining Access to Prestigious Higher Education Institutions. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

George Sharvashidze – Private Higher Education in Georgia

ამ წიგნში ავტორი აღწერს საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში კერძო სექტორის შემოსვლის პროცესს 다운로드. იგი მას ქვეყნის მოდერნიზაციისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად მიიჩნევს 다운로드. თუმცა ასევე აღწერს არსებულ სირთულეებს და უარყოფით მხარეებს 다운로드. მთავარ წინააღმდეგობას საჭირო საკანონმდებლო ბაზის არარსებობა და საგანმანათლებლო სისტემის ახალი სოციალური და ეკონომიკური რეალიებისადმი მისადაგება წარმოადგენს 다운로드. ავტორი ასევე განიხილავს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და შრომის ბაზარს შორის კავშირის აუცილებლობაზე. დაბოლოს, ხაზგასმულია ხარისხის კონტროლის აუცილებლობის საკითხები.

Sharvashidze, G. (2005). Private higher education in Georgia. International Institute for Educational Planning.

ჩამოტვირთვა