ტეგების არქივი: ისტორიული წყაროები

Cyril Toumanoff – Medieval Georgian Historical Literature (VIIth–XVth Centuries)

კირილ ტუმანოვის მიხედვით, საქართველოს აქვს ერთადერთი მნიშვნელოვანი ისტორია და კულტურა, რომელიც თითქმის მთლიანად უცნობია დასავლეთისთვის. ქართულ ისტორიულ წყაროებთან დაკავშირებითაც აგრეთვე გაუგებრობა და არასწორი ინფორმაცია არსებობს. ამ კვლევის მიზანია ქართული ლიტერატურის მონუმენტების უახლოეს კვლევაზე დაფუძნებული სისტემური ანგარიშის წარდგენა, რაც დასავლელ მეცნიერებს დააინტერესებს.

Toumanoff, C. (1943). Medieval Georgian Historical Literature (VIIth–XVth Centuries). Traditio, 139-182.

ნახეთ Selected Works-ზე

Michael Tsereteli – The Asianic (Asia Minor) Elements in National Georgian Paganism

1935 წლის ამ სტატიაში, მიხაელ წერეთელი ამოწმებს ძველი ქართველი ავტორების მიერ დაცულ ინფორმაციას ქართულ წარმართობაზე, რომელიც არასწორად იყო გაგებული ადრინდელი მეცნიერების მიერ. ის აჩვენებს, რომ ეს ინფორმაცია მიანიშნებს განსხვავებულ ელემენტებზე ქართულ წარმართულ რელიგიაში, ვიდრე მანამდე ეგონათ.

Tseretheli, M. (1935). The Asianic (Asia Minor) Elements in National Georgian Paganism. Georgica: A Journal of Georgian and Caucasian Studies, I, 1, 28-66.

ნახეთ Selected Works-ზე