ტეგების არქივი: ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა

Archil Gegeshidze – Georgia in the Wider Europe Context: Bridging Divergent Interpretations

ეს ნაშრომი აანალიზებს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს ევროპეიზაციის პერსპექტივებს 다운로드. ანალიზის მიზანია გაფართოებულ ევროპაში საქართველოს როლისა და ადგილის შესახებ თანმიმდევრული ხედვის ფორმულირება 다운로드. ნაშრომის მთავარი ჰიპოთეზა შემდეგია: საქართველოს მონაწილეობა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში განსხვავებულად აღიქმება ბრიუსელსა და თბილისში 다운로드. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში საქართველოს მიზნების მიღწევას სწორედ ასეთი განსხვავებული ინტერპრეტაციები უშლის ხელს.

Gegeshidze, A. (2005). Georgia in the wider Europe context: Bridging divergent interpretations. Center for Policy Studies. Central European University.

ჩამოტვირთვა

ECORYS & CASE – Trade Sustainability Impact Assessment In Support of Negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველო და მოლდოვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკების პროცესში იმყოფებიან, რათა ამ ხელშეკრულებით ჩაანაცვლონ ამჟამად მოქმედი პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება 전화번호 유심 다운로드. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (DCFTA) ასოცირების შეთანხმების ნაწილს შეადგენს 다운로드. ეს კვლევა აანალიზებს თუ რა გავლენას მოახდენს DCFTA-ის სავაჭრო და ვაჭრობასთან დაკავშირებული დადგენილებები საქართველოსა და მოლდოვას, აგრეთვე ევროკავშირის, ეკონომიკური და სოციალური გარემოს განვითარებაზე 다운로드.

European Commission (2012). Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova. ECORYS-CASE, Rotterdam

ჩამოტვირთვა