ტეგების არქივი: კორი ველტი

Cory Welt – Still Staging Democracy: Contestation and Conciliation in Postwar Georgia

საქართველოს აგვისტოს ომმა რუსეთთან ბიძგი მისცა პოლიტიკური მობილიზაციის ახალ ტალღას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მთავრობის წინააღმდეგ, 2007-2008 წლებში წინა წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ 폴라리스 오피스 2015 다운로드. განახლებული ენერგიის მიუხედავად,  მისშემდგომი ოპოზიცია დამარცხდა მინიმუმ სამი მიზეზის გამო: 1) პოლიტიკური უკმაყოფილების გაზრდილი დონე არ გადაიზარდა პრეზიდენტის გადადგომის ფართო საზოგადოებრივ მხარდაჭერაში; 2) ოპოზიცია ვერ შეთანხმდა მეთოდებსა და მიზნებში; 3) მთავრობამ წარმატებულად მოახერხა დემოკრატიზაციის ალტერნატიული ძრავის წარმოდგენა 다운로드.

Welt, C. (2009). Still Staging Democracy: Contestation and Conciliation in Postwar Georgia. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 17(3), 196-227 윤고딕 200 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Cory Welt – The Thawing of a Frozen Conflict: the Internal Security Dilemma and the 2004 Prelude to the Russo-Georgian War

სამხრეთ ოსეთში განვითარებული 2004 წლის კონფლიქტის შეფასება კარგ საფუძველს წარმოადგენს 2008 წლის ომის გასაანალიზებლად 말해 뭐해 mp3. ისევ როგორც 2008 წლის ომი, 2004 წლის კონფლიქტის მიზეზიც მეტწილად უსაფრთხოების დილემაში უნდა ვეძებოთ 유닉스 ftp 다운로드. ეს კონფლიქტი წარმოადგენს 2008 წლამდელ პრეცედენტს იმისა, თუ როგორ შეიძლება, რომ შეზღუდული შეტევითი განზრახვა, საფრთხის მოლოდინი,  გაურკვევლობა, წინმსწრები კოგნიტური სქემები და არასწორი აღქმები გახდეს დაუგეგმავი და გაუთვალისწინებელი ომის მიზეზი რუსეთსა და საქართველოს შორის 티 맵 다운로드.

Welt, C. (2010). The thawing of a frozen conflict: the internal security dilemma and the 2004 prelude to the Russo-Georgian War. Europe-Asia Studies62(1), 63-97 프로토타입 2 다운로드.

ჩამოტვირთვა