ავტორის არქივი: David

ახალი პუბლიკაციები: იანვარი-თებერვალი 2014

პროექტი “გეორგიკა” გთავაზობთ 2014 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული პუბლიკაციების მოკლე მიმოხილვას.

წიგნები

Jones, S. M. (ed.): The Making of Modern Georgia, 1918-2012. The First Georgian Republic and its Successors

The top regional experts in this book explore the domestic and external parallels between the Georgian post-colonial governments of the early twentieth and twenty-first centuries. How did the inexperienced Georgian leaders in both eras deal with the challenge of secessionism, what were their state building strategies, and what did democracy mean to them Yara download? What did their electoral systems look like, why were their economic strategies so different, and how did they negotiate with the international community neighbouring threats.

იხილეთ მეტი

Kakachia, K., & Cecire, M. (Eds): Georgia’s Foreign Policy: The Quest for Sustainable Security.

This book from the Georgian Institute of Politics and the Konrad Adenauer Foundation examines some of Georgia’s most important foreign policy issues and partnerships. It also allows the reader to compare different issues and topics, developments,trends and scenarios and their impacts on Georgia’s evolving foreign policy context 날아라 슈퍼보드. This publication offers chronological accounts of Georgian foreign policy along with explorations of identity and ethnicity roles in framing foreign relations. This volume also considers Georgia’s integration processes into the Euro-Atlantic space as well as relations with its neighbors and partners: the U.S., Russia, Ukraine, Turkey, Armenia, Azerbaijan, Iran, and the Baltic States.

იხილეთ მეტი

Kakachia, K.,  & Pataraia, T.: The Role of Social Networking in Georgian Party Politics

This publication attempts to describe the influence of technological forces over the political system and illustrate that, given the fact that the development of party politics in Georgia is still at an embryonic stage, a technologically deterministic approach is not appropriate. The social media profiles of political players taking part in the 2012 Georgian parliamentary elections are analyzed and compared. The study shows that while internet technologies are increasingly penetrating Georgian political life, the extent to which the use of social networks translates into electoral success for candidates and parties is still open for debate x3 ap.

იხილეთ მეტი

სამეცნიერო სტატიები

Mestvirishvili, N., & Mestvirishvili, M. (2014). Emancipative values in Georgia: An individual level analysis. Communist and Post-Communist Studies.

The main interest of the study is to determine whether and how an individual’s perceived economic situation is related to emancipative values in Georgia. The analysis employs individual-level survey data from nationwide public opinion surveys conducted by the Caucasus Research Resource Centers (CRRC) in 2010 and 2011 in Georgia. Several dimensions of emancipative values are examined: gender equality, tolerance, participation, autonomy, interpersonal trust, satisfaction with life and religion 다운로드. Level of education and age are brought in as alternative factors accounting for value change. The results are ambiguous and only partially confirm validity of the emancipative theory of democracy on an individual level in Georgia.

იხილეთ მეტი

Lehmbruch, B., & Sanikidze, L. (2014). Soviet Legacies, New Public Management and Bureaucratic Entrepreneurship in the Georgian Protection Police. Agencifying the Police?. Europe-Asia Studies, 66(1), 88-107.

The article studies agencification and commercialisation within the Georgian police, specifically the Protection Police Department as the successor organisation of the old extra-departmental guards 개드립피하기. Given the centrality of police reform in establishing the Saakashvili government’s reformist credentials, this represents a critical case testing the limits of top-down neoliberal reform within the very institution that was seen as its centrepiece. It also shows how neo-managerialist forms of organisation—in particular the public law agency—are used to camouflage what remains, essentially, Soviet-style organisation.

იხილეთ მეტი

Chanturia, L. (2014). Codification of Private Law in Post-Soviet States of the CIS and Georgia. In Codification in International Perspective (pp. 93-106). Springer International Publishing 아크로벳리더 프로 다운로드.

The collapse of the Soviet Union and the emergence of new independent States triggered a new wave of codification of private law. The new codification is significantly different from the old Soviet one, from both a content and legal drafting standpoint. This article put emphasis on introducing and comparing two models of codification of civil law in CIS countries, namely the Model Civil Code (MCC) system and the Civil Code of Georgia (CCG) system.

იხილეთ მეტი

Raminashvili, D., Bakhturidze, G., Zarnadze, I., Peikrishvili, N., & Bull, T. (2014). Promoting health in Georgia. Global health promotion, 1757975913508592.

This paper discusses the public health situation in Georgia 7급 공무원 다운로드. We first look at the main players and the current strategies in public health work. Next we discuss this on the background of health promotion principles and recent international developments in knowledge and policy recommendations in the field of health promotion. Finally we point to some of the major public health challenges that Georgia faces. We conclude that the Georgian focus on reducing risk behaviours and improving access to quality health care is worthy of praise, but that this is not sufficient to solve the current public health challenges.

იხილეთ მეტი

Hoch, T., Baranec, T., & Souleimanov, E. (2014). Russia’s role in the official peace process in South Ossetia. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, (23), 53-71.

The aim of this article is to analyse the role of Russia in the transformation of the Georgian-Ossetian conflict and analyse this important period in the history of the Caucasus, where Georgia and its secessionist region of South Ossetia have been trying to find a peaceful solution to their post-war situation 다운로드. Major milestones of the official peace process are set in the context of Russian-Georgian relations. We then proceed to the analysis of the internal changes within the Russian Federation at the turn of the millennium and try to find a connection between this internal transformation of Russia and the transformation of the conflict in South Ossetia.

იხილეთ მეტი

Fairbanks Jr, C. H. (2014). Georgian Democracy: Seizing or Losing the Chance?. Journal of Democracy, 25(1), 154-165.

იხილეთ მეტი

სამუშაო სტატია

Peinhopf, A. (2014). Ethnic minority women in Georgia – facing a double burden? Working papers of European Center on Minority Issues (ECMI).

In this paper the author explores the situation of ethnic minority women in Georgia, focusing on gender-based violence, economic empowerment and political participation 다운로드. Importantly these are not distinct topics, but interrelated phenomena: domestic decision-making structures and violence are the main obstacles to increased female participation in the political and economic spheres.

იხილეთ მეტი

ანგარიშები

Wilson, D. (2014). Completing Europe: Georgia’s Path to NATO. Issue brief of the Atlantic Council.

In a special issue brief, “Georgia’s Path to NATO,” Atlantic Council Executive Vice President Damon Wilson weighs in to the controversial debate and lays out a viable path forward on Georgia’s aspirations. Wilson offers a creative strategy to restore the credibility of the Bucharest summit commitment that Georgia will become a NATO member by drawing lessons from historical antecedents of how the Alliance has caveated its security guarantee to address disputed territory of its members 다운로드.

იხილეთ მეტი

Skorupska, A. & Zasztowt, K (2014). Georgia’s Local Government Reform – How to Escape from the Soviet Past (and How Poland Can Help). Polish Institute of International Affairs; No. 4 (87), February 2014

This paper looks at the political and judicial reform and democratization process in Georgia since 2012. Despite positive developments in the Georgian political system, the author sees the ongoing challenges to local government reform as the main obstacle to democratization and decentralization in Georgia. After assessing the crucial elements that need to be reformed, namely the local government’s functions, competences and financial delegation, the author outlines how Poland has and can continue its support for local government reform in Georgia.

იხილეთ მეტი

Laurence Broers – Who are the Mingrelians? Language, Identity and Politics in Western Georgia

სტატია ეხება მეგრელების, დასავლეთ საქართველოში მდებარე მხარის, სამეგრელოს მოსახლეობის ქეისს, რომლებიც ასევე მოიცავდა აფხაზეთის სადავო ტერიტორიას 다운로드. ავტორი ცდილობს, განსაზღვროს მეგრული იდენტობის შემადგენელი სხვადასხვა წყარო და მათი მიმართების ჩარჩოები 사다리타기 다운로드. მეორეს მხრივ, სტატია წარმოადგენს სხვადასხვა თანამედროვე მცდელობის მიმოხილვას, ააგოს მეგრული იდენტობა და გააანალიზოს ისინი არსებული წყაროების მიხედვით 다운로드.

Broers, Laurence. “Who are the Mingrelians? Language, Identity and Politics in Western Georgia.” 6. Annual Convention of the Association for the Study of Nationalities 서울남산체 다운로드. 2001.

ჩამოტვირთვა

Internally Displaced in Georgia: Stories of People from Abkhazia and South Ossetia

ამბების ეს კრებული ცხადად აჩენს იმ საკითხებს, რომლებიც ცდებიან ადგილნაცვლობის და დაცვის ტიპიურ საჭიროებებს და ეხება ღირებულებებს, იდენტობას, გრძნობებს და ემოციებს 키위 닷컴 다운로드. წიგნი ერთობლივად მოამზადეს იძულებით გადაადგილების მონიტორინგის ცენტრმა, ნორვეგიის დევნილთა საბჭომ საქართველოში და პანოს-ლონდონის ზეპირ ჩვენებათა პროგრამამ და წარმოადგენს უფრო დიდი საყოველთაო მცდელობის ნაწილს, დააფიქსიროს იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხმა მთელს მსოფლიოში 다운로드.

A Heavy Burden: Internally Displaced in Georgia. Stories of People from Abkhazia and South Ossetia. Internal Displacement Monitoring Centre, 2008 철도원 다운로드.

ჩამოტვირთვა

International Crisis Group – Georgia’s Armenian and Azeri Minorities

საქართველო მრავალეროვანი ქვეყანაა, რომელიც დემოკრატიულ ინსტიტუტებს აშენებს და ავითარებს სამოქალაქო იდენტობას 다운로드. თუმცა სომეხი და აზერბაიჯანელი უმცირესობების ინტეგრირებისთვის ცოტა რამ გაკეთდა 퀀텀 브레이크 다운로드. სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში არსებობს გარკვეული დაპირისპირებები; აქ განსახლებული ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებმა ბოლო პერიოდში გადაიტანეს დემონსტრაციები, პოლიციის ზეწოლა და მკვლელობები 다운로드. მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეგიონების აფხაზეთის ან სამხრეთი ოსეთის მსგავს საფრთხედ გადაქცევის რისკი არ არსებობს, თბილისმა მომავალი კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს უმცირესობების უფლებებს, მათ შორის – მეორე ენის გამოყენებას.

International Crisis Group. (2006). Georgia’s Armenian and Azeri minorities. International Crisis Group.

ჩამოტვირთვა

Zaza Shatirishvili – The Montage of Tbilisi Culture

თბილისის კულტურა არაა ქართული კულტურა. ქართული კულტურა ლიტერატურას ემყარება, იგი რთულად გადადის პროზაში, მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჟანრი პოეზიაა 다운로드. თბილისის კულტურა, მეორეს მხრივ, გიჟმაჟი, კარნავალური და კინემატოგრაფიულია, დაფუძნებული მონტაჟზე 그래 그런거야. ავტორი მიმოიხილავს მნიშვნელოვანი კინო- და თეატრის რეჟისორების ნამუშევრებს და აღწერს, როგორ გადადის თბილისის კულტურა ხელოვნების თანამედროვე მედიუმებში 다운로드.

Shatirishvili, Z. (2006). The Montage of Tbilisi Culture. Film International, No. 23, 48-51.

ნახეთ Selected Works-ზე